Bydd Cyngor y Gweithlu Addysg yn cynnal ei ail sesiwn friffio polisi ar gyfer 2017 ar ddydd Iau, 14 Rhagfyr yn adeilad y Pierhead, Bae Caerdydd. Bydd y sesiwn yn cyflwyno data ar benaethiaid ysgol, dirprwyon a phenaethiaid cynorthwyol a gweithredol yn ogystal â chofrestreion sy'n meddu ar CPCP nad ydynt mewn rôl arweinyddiaeth.

Mae'r digwyddiad hwn ar gyfer pob rhanddeiliad sydd â diddordeb mewn polisi addysg a recriwtio / cadw penaethiaid. Byddwn yn tynnu ar ddata unigryw o'r gofrestr a gasglwyd dros 10 mlynedd i ddatgelu beth sy'n digwydd o ran / recriwtio a chadw penaethiaid ac arweinwyr, a'i dilyniant gyrfa yng Nghymru.

Byddwn yn cyflwyno data a dynnwyd o'r gofrestr o ymarferwyr addysg i ddarparu proffil o benaethiaid a chofrestreion mewn swydd sy'n meddu ar CPCP o ran oedran, rhyw, blynyddoedd ers SAC, cymhwyster a fydd yn dangos proffil cyffredinol cofrestreion mewn rolau prifathrawiaeth neu sydd ar y ffordd i brifathrawiaeth.

Bydd y sesiwn yn helpu i arwain datblygiad polisi addysg yng Nghymru mewn meysydd megis cynllunio gweithlu, CPCP, cadw penaethiaid, cydbwysedd rhwng y rhywiau, y strategaeth iaith Gymraeg, a chyflogau a chyflyrau datganoledig.

Bydd hefyd yn cynnig cyfle i edrych ar rwystrau i brifathrawiaeth a gwahanol safbwyntiau ar CPCP gyda thystiolaeth o ymchwil ansoddol.

Noddir y digwyddiad hwn gan Darren Millar AC.

Mae'r tocynnau am ddim a gellir eu harchebu o'n tudalen Tocyn.

Yn y cyfamser, os hoffech ragor o wybodaeth, e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 2047 5837.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.