Hoffem sefydlu Grŵp Ymchwil Ymgysylltu (GYY) sy'n cynnwys ymarferwyr ac eraill sydd â phrofiad o, a diddordeb mewn ymchwil ym meysydd dysgu ac addysgu er mwyn:

  • Cefnogi ein gwaith ym maes ymchwil, gan gynnwys hwyluso mynediad beirniadol gan athrawon i waith ymchwil
  • Hyrwyddo ymgysylltiad ag ymarferwyr o fewn a gyda ymchwil
  • Hyrwyddo ymgysylltiad rhwng ymarferwyr ac eraill sy'n cymryd rhan mewn ymchwil, gan gynnwys ymchwilwyr mewn sefydliadau addysg uwch.

Grŵp Ymgysylltu ag Ymchwil Proffil Aelod

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.