Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

pencil graph
Arolwg o'r gweithlu addysg cenedlaethol
Arolwg o'r gweithlu addysg cenedlaethol

Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg 2021

Gellir lawrlwytho canfyddiadau Arolwg y Gweithlu Addysg Cenedlaethol 2021 o 78,000 o weithwyr addysg broffesiynol yng Nghymru yma a'r dadansoddiad o sylwadau testun agored isod:

Gan gydweithio â Llywodraeth Cymru, undebau llafur a chyflogwyr, wnaeth yr arolwg, a chynhaliwyd rhwng mis Ionawr a mis Mai 2021, gofyn i ymarferwyr cofrestredig CGA mewn ysgolion, addysg bellach, dysgu yn y gwaith a gwaith ieuenctid i fynegi barn. Fe'u gwahoddwyd i gwblhau holiaduron ar-lein.

Arolwg Cenedlaethol Gweithlu Addysg 2016

Cynhaliwyd yr Arolwg cenedlaethol o’r gweithlu addysg 2016 ar ran Llywodraeth Cymru rhwng 31 Hydref 2016 a 9 Ionawr 2017. Gallwch lawrlwytho adroddiad yr arolwg yma . Ceir copi o'r rhagair a chopïau o bob holiadur yn atodiadau B - H sydd ar gael yma .