Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Siarad yn Broffesiynol 2022 gyda’r Athro Yong Zhao – Myfyrwyr fel perchnogion dysgu a phartneriaid newid addysgol
Siarad yn Broffesiynol 2022 gyda’r Athro Yong Zhao – Myfyrwyr fel perchnogion dysgu a phartneriaid newid addysgol

ar y cyd ag Adran Addysg ac Astudiaethau Plant Prifysgol Abertawe

Dydd Mercher, 26 Ionawr 2022 - 19:00-20:30

Ynghylch y digwyddiad hwn

Byd-eang, mae addysg wedi newid llawer dros yr ychydig ddegawdau diwethaf. Fodd bynnag, nid yw’r canlyniadau wedi bod hanner mor gadarnhaol a sylweddol ag y disgwyliwyd. Yr hyn sydd wedi bod ar goll yw’r ffactor pwysicaf mewn addysg: y dysgwr.

Byd darlith flynyddol eleni yn ceisio gosod y dysgwr yn ganolog i ymarfer gan drafod arwyddocâd amrywiaeth dysgwyr, bwriad dysgwyr ac ymgysylltiad dysgwyr mewn newidiadau addysgol, yn arbennig ar ôl y pandemig COVID-19.

Bydd y digwyddiad hwn, a gyflwynir gan yr arweinydd meddwl, addysgwr ac awdur uchel ei barch, yr Athro Yong Zhao, yn rhoi cyfle i gyfranogwyr ddysgu am yr arfer orau ddiweddaraf a chael gofyn eu cwestiynau eu hun i'n siaradwr gwadd.

Ynghylch yr Athro Yong Zhao

Mae Yong Zhao yn Athro Nodedig Sefydledig yn yr Ysgol Addysg ym Mhrifysgol Kansas ac yn athro mewn Arweinyddiaeth Addysgol yn Ysgol Graddedigion Addysg Melbourne yn Awstralia.

Roedd gyrfa gynnar Zhao wedi cynnwys chwe blynedd yn addysgu Saesneg yn Tsieina, cyn symud i’r Unol Daleithiau lle enillodd radd Meistr mewn Addysg a PhD yng nghanol y 1990au. Ers hynny, mae wedi cael gyrfa lwyddiannus yn y byd academaidd, gan ymarfer mewn sefydliadau ledled yr Unol Daleithiau.

Mae'n adnabyddus am ei waith yn canolbwyntio ar oblygiadau globaleiddio a thechnoleg i addysg, ac erbyn hyn mae’n un o’r ysgolheigion addysg mwyaf dylanwadol. Mae wedi cyhoeddi mwy na 100 o erthyglau a 30 o lyfrau ac wedi ennill nifer fawr o wobrau, gan gynnwys y Wobr Gyrfa Gynnar gan Sefydliad Ymchwil Addysgol America.

Pwy ddylai fynd i’r digwyddiad hwn?

Mae’r digwyddiad hwn yn briodol i bob cofrestrai a rhanddeiliad sydd â diddordeb mewn newid addysgol a chodi dyheadau dysgwyr.

Cofrestru am le


Everyone’s a leader Mae pawb yn arweinydd – felly sut olwg sydd ar hynny? Dosbarth meistr gyda Lyn Sharratt

1 Chwefror 2022, 14:00-16:00

Yn y dosbarth meistr hwn, bydd Dr Lyn Sharratt yn edrych ar arferion ag effaith fawr sy’n sicrhau bod yr holl arweinwyr, athrawon a dysgwyr yn tyfu, yn cyflawni ac yn profi llesiant. Mae hud a lledrith yn digwydd pan fo pawb yn arweinydd!

Darllen mwy


event imageAddysgu Cynefin a hanes amrywiol Cymru: Sut i gynnwys themâu Du, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y cwricwlwm newydd

1 Mawrth 2022, 18:30 – 19:30

Ymunwch â ni ar gyfer y cyntaf mewn cyfres o bedair gweminar hwyrnos sydd a gynlluniwyd i dynnu sylw at rai o’r pynciau a godwyd yn ystod ein digwyddiad hynod lwyddiannus, ‘Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol’ yn Tachwedd 2021.

Darllen mwy