Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Sefydlu ar gyfer athrawon cyflenwi byrdymor
Sefydlu ar gyfer athrawon cyflenwi byrdymor

 

Funded by the Welsh GovernmentGellir cwblhau Sefydlu trwy waith addysgu cyflenwi byrdymor ad hoc, ac nid oes terfyn amser ar ba mor hir sydd gennych i gwblhau’ch cyfnod Sefydlu ar ôl ichi gael Statws Athro Cymwysedig (SAC).

Os ydych chi’n cwblhau Sefydlu trwy waith cyflenwi mae’n ofynnol ichi gwblhau 380 o sesiynau o leiaf. Diffinnir sesiwn fel un bore neu brynhawn llawn yn addysgu fel athro cymwysedig. Nid yw sesiynau a gwblheir fel gweithiwr cymorth dysgu / goruchwyliwr cyflenwi mewn ysgol yn gallu cyfrif.

Rhaid i bob cyfnod o gyflogaeth yr ydych yn ei gyflawni fel athro cymwysedig o un sesiwn ysgol neu ragor gyfrif tuag at eich cyfnod Sefydlu, a rhaid iddo gael ei gofnodi gyda ni. Nid oes dim hyblygrwydd ynghylch hyn ac ni allwch chi na’r ysgolion ofyn am i gyfnod o gyflogaeth beidio â chyfrif tuag at Sefydlu. Nid yw gwaith cyflenwi byrdymor a wnaethpwyd cyn mis Medi 2012 yn gallu cyfrif tuag at Sefydlu.

Cyflwyno gwaith papur

Os ydych chi’n ANG sy’n gwneud gwaith cyflenwi, rhaid ichi gyflwyno’r ffurflen hysbysu Sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor i ni. Ar ôl inni gael a phrosesu’ch ffurflen, byddwn yn anfon manylion atoch trwy e-bost ynghylch sut i greu’ch cyfrif FyCGA, a hefyd sut i gofnodi’ch sesiynau cyflenwi gyda ni.

Os bydd eich amgylchiadau cyflogaeth yn newid ar unrhyw adeg yn ystod eich cyfnod Sefydlu, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.i gael cyngor.

Cofnodi sesiynau cyflenwi byrdymor

Ni sy'n yn gyfrifol am gadw cofnod cywir canolog o sesiynau cyflenwi a gwblheir.

Yn ogystal â chofnodi sesiynau gyda ni mae hefyd yn ofynnol i chi gael gwirio’ch sesiynau gan yr ysgolion yr ydych wedi gweithio ynddynt. Dylai’r rhain gael eu cofnodi yn yr adran cofnod presenoldeb yn eich proffil Sefydlu. Mae’r ffurflen cofnod presenoldeb yn cael ei chadw oddi ar lein ac yna ei lanlwytho i’ch proffil Sefydlu yn unol â’r amserlenni a nodir yn eich proffil.

Dyrannu Gwirwyr Allanol

Dyrennir gwiriwr allanol i bob ANG sy’n cyflawni Sefydlu yng Nghymru. Mae’r tabl ar ein tudalen gwirwyr allanol yn rhoi crynodeb o’r broses o ddyrannu gwirwyr allanol i ANG ym mhob un o’r consortia rhanbarthol. Ar ôl i wiriwr allanol gael ei ddyrannu bydd ei enw i’w weld trwy eich cyfrif FyCGA. Bydd eich gwiriwr allanol yn cysylltu â chi’n uniongyrchol trwy e-bost. Os oes unrhyw newidiadau i’r cyfeiriad e-bost a roesoch ar y ffurflen hysbysu, dylech Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Proffil Sefydlu Ar-lein

Fel ANG mae’n ofynnol ichi gwblhau a chynnal eich Proffil Sefydlu ar lein trwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol. Chi sy’n gyfrifol am gynnal eich Proffil Sefydlu ac am ganfod a chofnodi tystiolaeth o sut yr ydych yn bodloni’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth trwy eich ymarfer proffesiynol.

Bydd eich Proffil Sefydlu ar-lein i’w weld ar ôl i ni gael a phrosesu’ch ffurflen hysbysu Sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor, ac i’ch sesiwn gyntaf o waith cyflenwi gael ei chofnodi gyda ni.