Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Proffil Sefydlu ar-lein
Proffil Sefydlu ar-lein

Funded by the Welsh GovernmentFel Athro Newydd Gymhwyso (ANG) mae’n ofynnol ichi gwblhau a chynnal eich Proffil Sefydlu ar lein trwy’r Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP). Chi sy’n gyfrifol am gynnal eich Proffil Sefydlu ac am ganfod a chofnodi tystiolaeth o sut yr ydych yn bodloni’r safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth trwy eich ymarfer proffesiynol.

Noder – dim ond ar gyfer ANG a ddechreuodd gyfnod sefydlu o fis Medi 2014 ymlaen mae'r proffil sefydlu ar-lein ar gael.

Cyrchu’r Proffil Sefydlu ar-lein

Er mwyn ichi gyrchu’ch Proffil Sefydlu, rhaid ein bod wedi cael naill ai’r Ffurflen Hysbysu Sefydlu (ar gyfer ANG a gyflogir mewn ysgolion), neu’r ffurflen hysbysu Sefydlu fel athro cyflenwi byrdymor. Dim ond ar ôl i CGA gael a phrosesu’r ffurflen berthnasol y byddwch yn gallu cyrchu’ch Proffil Sefydlu. Os ydych yn cyflawni cyfnod Sefydlu trwy waith cyflenwi byrdymor, rhaid eich bod hefyd wedi cofnodi’ch sesiwn cyflenwi byrdymor gyntaf gyda CGA cyn y bydd eich Proffil Sefydlu i’w weld ar lein.

Mae’n ofynnol i bob ANG greu ei gyfrif ‘FyCGA’ ei hun. Os ydych yn mewngofnodi am y tro cyntaf, rhaid ichi greu cyfrif ar-lein. Dewiswch yr opsiwn ‘cofrestru am fynediad ar-lein’ a rhowch y wybodaeth ofynnol i mewn. Os caiff neges gwall ei dangos, yn aml mae hyn oherwydd bod gan CGA gyfeiriad e-bost anghywir. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. drwy ffonio 02920 460099 a byddwn yn diweddaru ein cofnodion.

Sicrhewch eich bod yn mewngofnodi i’ch cyfrif yn yr iaith (Cymraeg neu Saesneg) yr ydych eisiau cyflawni’ch Proffil Sefydlu ynddi.

Byddwn yn creu cyfrifon ar gyfer Mentoriaid Sefydlu ar ôl cael y ffurflen hysbysu sefydlu. Caiff neges e-bost weithredu ei hanfon i gyfeiriad e-bost y MS a nodir ar y ffurflen hysbysu. Bydd y neges e-bost yn cynnwys yr enw defnyddiwr a dolen er mwyn creu cyfrinair. Bydd MS yn mewngofnodi i’w cyfrif gan ddefnyddio’r sgrin mewngofnodi Mentoriaid Sefydlu. Noder mai dim ond am 48 awr mae’r neges e-bost weithredu’n ddilys.

Cyfarwyddyd ar y Proffil Sefydlu ar-lein

Ceir cyfarwyddyd ar y tudalennau sy’n cefnogi’r proffil sefydlu ar-lein. Rydym hefyd wedi datblygu arweiniad cam wrth gam ar sut mae ANG, MS a GA yn cwblhau pob cam o’r Proffil Sefydlu, y gellir ei gyrchu yma. Yn yr arweiniad cewch hefyd amrywiaeth o fideos byr.

Os oes gennych unrhyw adborth ar y Proffil Sefydlu ar-lein, neu os cewch unrhyw broblemau wrth ddefnyddio’r system, dylech gysylltu â’r Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..