Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Cysylltiadau ar gyfer arweiniad ar sefydlu
Cysylltiadau ar gyfer arweiniad ar sefydlu

Mae'n bwysig nodi nad oes gan CGA unrhyw orchwyl i ddarparu cyngor ac arweiniad mewn perthynas â dulliau cyflwyno'r rhaglen sefydlu na'i chynnwys.

Gellir dod o hyd i wybodaeth am y trefniadau sefydlu yng Nghymru gan gynnwys cyrchu'r rheoliadau sefydlu, cylchlythyr arweiniad Llywodraeth Cymru a'r Safonau proffesiynol ar gyfer addysgu ac arweinyddiaeth ar wefan Hwb.

Os oes angen cyngor neu gymorth ychwanegol arnoch dylech gysylltu â'r cydlynydd sefydlu yn eich corff priodol (ALl); mae manylion cyswllt ar gael isod.

Consortiwm Canolbarth y De (CCD)

Cyswllt yn y consortiwm: Mandy Esseen

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwefan: www.cscjes.org.uk

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost

Pen-y-bont ar Ogwr

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Caerdydd

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Merthyr Tudful

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Rhondda Cynon Taff

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Bro Morgannwg

Mandy Esseen

01443 281405

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.


Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA)

Cyswllt yn y consortiwm: Deb Woodward

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Gwefan: www.sewales.org.uk

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost 

Blaenau Gwent

Deb Woodward

07904 644713

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Caerffili

Deb Woodward

07904 644713

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Fynwy

Deb Woodward

07904 644713

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Torfaen

Deb Woodward

07904 644713

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Casnewydd

Deb Woodward

07904 644713

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Partneriaeth

Cyswllt yn Partneriaeth: Carol Jeffreys

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost

Sir Gaerfyrddin

Ann James

07584 003415

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Benfro

Heidi Reynolds

01437 775003

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Abertawe

Sarah Loydon

07471145409

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Castell-nedd Port Talbot

Awdurdod Lleol

Cydlynydd SefydluRhif ffônEbost

Castell-nedd Port Talbot

Darren Long

 

01639 763990

 

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Ceredigion

Awdurdod Lleol

Cydlynydd SefydluRhif ffônEbost

Ceredigion

Alwyn Ward

01970 633699

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Powys

Awdurdod Lleol

Cydlynydd SefydluRhif ffônEbost

Powys

Sarah Perdue

07984 187307

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

GWE

Cyswllt yn y consortiwm: Ieuan Jones

Ebost: Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.  

Gwefan: www.gwegogledd.cymru

Awdurdod LleolCydlynydd SefydluRhif ffônEbost

Conwy

Eifion Roberts

07766 206010

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Ddinbych

Eifion Roberts

07766 206010

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Sir Y Fflint

Helen Crich

07932 186515

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Gwynedd

Diane Jones

Ffion Griffith

01286 679489

01286 679958

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ynys Mon

Owen Davies

01248 752947

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Wrecsam

Siwan Meirion

01978 298991

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.