Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

Induction Main Page Banner
Dyrannu Gwirwyr Allanol

Funded by the Welsh GovernmentNi chaiff Gwiriwr Allanol ei ddyrannu ichi ond os byddwn naill ai wedi cael y Ffurflen Hysbysu Sefydlu oddi wrth eich ysgol neu, os ydych yn cyflawni cyfnod sefydlu trwy waith cyflenwi, y Ffurflen Hysbysu Sefydlu fel Athro Cyflenwi Byrdymor.

Mae CGA yn gyfrifol am gadw cofnod canolog o’r holl ddyraniadau Gwirwyr Allanol. Ar ôl i Wiriwr Allanol gael ei ddyrannu, bydd ei enw i’w weld ar eich cofnod ymarferydd cofrestredig ar-lein.

Os ydych wedi’ch cyflogi mewn ysgol, bydd eich Gwiriwr Allanol yn cysylltu â’ch ysgol er mwyn trefnu amser cyfleus i gyfarfod â chi a’ch mentor sefydlu.

Os ydych yn cyflawni cyfnod sefydlu trwy waith cyflenwi byrdymor, bydd eich Gwiriwr Allanol yn cysylltu â chi’n uniongyrchol trwy e-bost. Os oes unrhyw newidiadau i’r cyfeiriad e-bost a roesoch ar y ffurflen hysbysu, dylech roi gwybod i’r tîm Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Dyraniadau Gwirwyr Allanol yn ôl Consortia Rhanbarthol

Awdurdod LleolConsortiwmDyrannu Gwirwyr Allanol
Ynys Môn GwE Ar ran y consortia, mae CGA yn dyrannu Gwirwyr Allanol i ANG yn unol â’r meini prawf paru y cytunwyd arnynt gyda’r consortiwm. Ar ôl iddo gael ei ddyrannu bydd ei enw i’w weld trwy eich mynediad ar-lein.
Gwynedd
Conwy
Sir Ddinbych
Sir y Fflint
Wrecsam
Powys ERW Ar ran y consortia, mae CGA yn dyrannu Gwirwyr Allanol i ANG yn unol â’r meini prawf paru y cytunwyd arnynt gyda’r consortiwm. Ar ôl iddo gael ei ddyrannu bydd ei enw i’w weld trwy eich mynediad ar-lein.
Ceredigion
Sir Penfro
Sir Gâr
Abertawe
Castell-nedd Port Talbot
Pen-y-bont ar Ogwr Consortiwm Canolbarth y De (CCD) Bydd CCD yn dyrannu Gwiriwr Allanol i gynorthwyo â rhoi cymorth ichi trwy eich rhaglen sefydlu. Bob wythnos mae CGA yn darparu rhestr i’r consortiwm o’r ANG y mae arnynt angen cymorth Gwiriwr Allanol. Ar ôl i Wiriwr Allanol gael ei ddyrannu bydd ei enw i’w weld trwy eich mynediad ar-lein.
Bro Morgannwg
Rhondda Cynon Taff
Merthyr Tudful
Caerdydd
Caerffili Gwasanaeth Cyflawni Addysg (GCA) Bydd y GCA yn dyrannu Gwiriwr Allanol i gynorthwyo â rhoi cymorth ichi trwy eich rhaglen sefydlu. Bob wythnos mae CGA yn darparu rhestr i’r consortiwm o’r ANG y mae arnynt angen cymorth Gwiriwr Allanol. Ar ôl i Wiriwr Allanol gael ei ddyrannu bydd ei enw i’w weld trwy eich mynediad ar-lein.
Blaenau Gwent
Torfaen
Sir Fynwy
Casnewydd

Mae manylion Cydgysylltydd Sefydlu yr Awdurdod Lleol i’w gweld yma.