Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

meeting
Cyfnod sefydlu ANG a COVID-19
Cyfnod sefydlu ANG a COVID-19

Rydym yn cydnabod ac yn deall y bydd athrawon newydd gymhwyso (ANG) yng Nghymru yn bryderus am effaith bosibl cyfyngiadau’r coronafeirws o ran cwblhau eu cyfnod sefydlu. Bydd gan y rhai hynny sy’n gysylltiedig â’r broses sefydlu lawer o gwestiynau ynghylch sut gallan nhw gefnogi’r ANG sydd ganddynt yn ystod y cyfnod hwn.


Mae Llywodraeth Cymru a’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol wedi cyhoeddi nifer o adnoddau i helpu ANG a’u hysgolion i wneud synnwyr o’r newidiadau dros dro ac i ymaddasu i gyd-fynd â nhw.

Canllawiau dros dro gan Lywodraeth Cymru ynghylch sefydlu statudol

Ym mis Gorffennaf, diweddarodd Llywodraeth Cymru ei chanllawiau dros dro ar gyfer ANGau a'u hysgolion i'w cefnogi ac i dod o hyd i ffordd ymlaen.  

Nodyn atgoffa gan y consortia gwella ysgolion

Mae'r consortia gwella ysgolion rhanbarthol wedi cyhoeddi nodyn atoffa i ANGau i egluro newidiadau i reoliadau sefydlu .

Profiadau proffesiynol

Mae’r consortia gwella ysgolion rhanbarthol wedi llunio rhestr gynhwysfawr o gyfleoedd dysgu proffesiynol ar gyfer ANG. Gweler y rhestr lawn o gyfleoedd dysgu proffesiynol .

Cofnodi profiadau proffesiynol

Anogir ANG i gofnodi’r oriau maent yn eu treulio’n ymgymryd â dysgu proffesiynol ac addysgu yn ystod tymor yr haf. Dylid gwneud hyn gan ddefnyddio’r ffurflen parhad dysgu ac addysgu .

Dylid uwchlwytho ffurflenni wedi’u cwblhau i'r tab 'Cofnod o bresenoldeb' o’r Proffil Sefydlu pan fydd 15, 30, 45 a 60 sesiwn wedi’u cwblhau. Gwneir hyn mewn ffordd debyg i uwchlwytho ffurflen cofnodi presenoldeb. Noder bod 3x1 awr o ddysgu proffesiynol yn gyfwerth ag 1 sesiwn.

Unwaith i’r ANG gwblhau’r holl ddysgu proffesiynol mae’n bwriadu ymgymryd ag ef yn ystod tymor yr haf 2020, dylid anfon ffurflenni parhad dysgu ac addysgu wedi’u cwblhau at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..