Pam ydym ni'n ymgynghori?

Ym mis Rhagfyr 2017, cyhoeddodd y Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg ei adroddiad ar ymchwiliad Addysg ac Addysgu Proffesiynol Athrawon. Roedd yr adroddiad yn cynnwys argymhelliad i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg i CGA gael pwerau deddfwriaethol i osod gorchmynion atal dros dro.

Ym mis Mawrth 2018, nododd Ysgrifennydd y Cabinet mewn dadl yn y cyfarfod llawn ar yr adroddiad, er mwyn ystyried yr argymhelliad ymhellach, ei bod yn mynnu bod CGA yn cynnal ei ymgynghoriad ei hun gydag ymarferwyr a rhanddeiliaid allweddol ar yr angen am a defnyddio pwer o'r fath.

Beth ydym ni'n ymgynghori amdano?

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA ymchwilio a chlywed achosion yn erbyn cofrestreion sy'n ymwneud â chamymddygiad, anghymhwysedd neu droseddau proffesiynol. Mae'r ymgynghoriad hwn yn nodi pam mae CGA o'r farn bod diffyg pwerau gorchymyn atal dros dro yn cynrychioli risg ddiogelu difrifol i ddysgwyr a'r cyhoedd.

Rydym yn ceisio barn ar gynigion i ymestyn pwerau'r CGA i gynnwys y gallu i orchymyn atal dros dro lle mae achos yn ddifrifol iawn ac yn cael ei ymchwilio. Byddai gosod mesur tymor byr o'r fath yn mynd i'r afael â phryderon diogelu ar unwaith.

Gallwch ddarllen y ddogfen ymgynghori sy'n nodi ein cynigion a'n rhesymeg yn fanylach yma.

Sut i ymateb

Gellir gwneud ymatebion ar-lein yma neu drwy lenwi'r ffurflen isod a'i e-bostio i Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw hanner dydd ar 21 Rhagfyr 2018.

Beth sy'n digwydd nesaf?

Byddwn yn darparu adroddiad ymgynghori i Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg ym mis Ionawr 2019 a'i gyhoeddi ar ein gwefan.

Am fwy o wybodaeth e-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. neu ffoniwch 029 2046 0099

Dogfennau

DOCX File Dogfen ymgynghori a ffurflen ymateb
Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.