Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd
Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

Ymgynghoriad: Cynigion am adran newydd (Adran 5) gael ei hychwanegu at Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) er mwyn gweithredu Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021.

Mae Gorchymyn 2021 yn rhoi i GGA bwerau Gorchymyn Atal Dros Dro Interim i weithredu’n gyflym ar bryderon difrifol a ddatgelir iddo, a dileu cofrestrai o’r Gofrestr dros dro lle bo’n angenrheidiol ac yn gymesur er budd y cyhoedd, er gwarchod y cyhoedd a dysgwyr, ac er budd y cofrestrai.

Er mwyn gweithredu’r Gorchymyn, caiff y Gweithdrefnau a Rheolau Disgyblu presennol eu hymestyn i Adran 5.

Dogfennau ymgynghori:

Sut i ymateb:

Rhestrir cwestiynau penodol ar Ffurflen Ymateb yr Ymgynghoriad ac fe’ch gwahoddir i roi atebion naill ai trwy:

  • gyflwyno’r ffurflen ar-lein gan ddefnyddio’r ddolen ar-lein; neu
  • anfon eich ymateb trwy e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyniadau yw Hanner dydd ar ddydd Mercher 5 Mai 2021.

Gwybodaeth ychwanegol:

I gynorthwyo â’r gwaith o lenwi Ffurflen Ymateb yr Ymgynghoriad, darperir y dogfennau ychwanegol canlynol: