Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd
Mae CGA yn ymgynghori ar Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu Drafft i weithredu pwerau GADD newydd

Ymgynghoriad: Cynigion am adran newydd (Adran 5) gael ei hychwanegu at Weithdrefnau a Rheolau Disgyblu presennol Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) er mwyn gweithredu Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021.

Mae Gorchymyn 2021 yn rhoi i GGA bwerau Gorchymyn Atal Dros Dro Interim i weithredu’n gyflym ar bryderon difrifol a ddatgelir iddo, a dileu cofrestrai o’r Gofrestr dros dro lle bo’n angenrheidiol ac yn gymesur er budd y cyhoedd, er gwarchod y cyhoedd a dysgwyr, ac er budd y cofrestrai.

Mae’r ymgynghoriad hwn wedi cau erbyn hyn. Cyhoeddir adroddiad ar grynodeb o’r ymatebion ei gyhoeddi maes o law.