Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer ar gyfer cofrestreion Cyngor Gweithlu Addysg (Y Cod)

Yng Nghymru, rhaid i unrhyw un sy'n gweithio fel athro neu mewn rôl cefnogi dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach fod wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Mae'r un peth hefyd yn berthnasol i ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid a chymorth ieuenctid cymwys.

Mae'r Cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan y rheini sydd wedi cofrestru gyda ni ac fe'i bwriedir i helpu ac arwain eu hymddygiad a'u dyfarniadau, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith. Fodd bynnag, mae gan y Côd rôl bwysig hefyd i ddysgwyr a'r cyhoedd gan ei fod yn nodi'r safonau y gallant eu disgwyl gan unrhyw un sy'n gweithio ym myd addysg yng Nghymru.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA adolygu'r Cod bob tair blynedd.

Fel rhan o'n hadolygiad, cynhaliwyd ymgynghoriad cyhoeddus a rhwng 14 Medi a 14 Rhagfyr 2018. Hoffem ddiolch i bawb a ymatebodd i'r ymgynghoriad neu fynychu un o'n grwpiau ffocws neu ddigwyddiadau i randdeiliaid. Darllenwch adroddiad ynglŷn â’r ymgynghoriad .

Bydd y Cod diwygiedig yn dod i rym ar 1af Medi 2019. Erbyn hyn, dylai pob cofrestrai fod wedi derbyn copi caled o’r Cod trwy’r post. Os nad ydych wedi’i dderbyn, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.. Lawrlwytho’r Cod .

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf trwy ddilyn # CodCFA19 ar Twitter.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.