Ymgynghoriad ar y Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer ar gyfer cofrestreion Cyngor Gweithlu Addysg (Y Cod)

Rydym wedi lansio ein hymgynghoriad ar Gôd diwygiedig drafft CGA ar gyfer cofrestreion.

Yng Nghymru, rhaid i unrhyw un sy'n gweithio fel athro neu mewn rôl cefnogi dysgu mewn ysgol a gynhelir neu goleg addysg bellach fod wedi cofrestru â Chyngor y Gweithlu Addysg (CGA). Mae'r un peth hefyd yn berthnasol i ymarferwyr dysgu seiliedig ar waith a gweithwyr ieuenctid a chymorth ieuenctid cymwys.

Mae'r Cod yn nodi'r safonau a ddisgwylir gan y rheini sydd wedi cofrestru gyda ni ac fe'i bwriedir i helpu ac arwain eu hymddygiad a'u dyfarniadau, y tu mewn a'r tu allan i'r gwaith. Fodd bynnag, mae gan y Côd rôl bwysig hefyd i ddysgwyr a'r cyhoedd gan ei fod yn nodi'r safonau y gallant eu disgwyl gan unrhyw un sy'n gweithio ym myd addysg yng Nghymru.

Mae deddfwriaeth yn ei gwneud yn ofynnol i CGA adolygu'r Cod bob tair blynedd a bydd yr ymgynghoriad cyhoeddus ar y Cod diwygiedig drafft yn rhedeg tan 14 Rhagfyr.

Rydym am glywed gan gynifer o bobl â phosibl, gan gynnwys ein cofrestreion, y cyhoedd a'r rhai sydd â diddordeb mewn sicrhau bod pob dysgwr yng Nghymru yn cael addysg o ansawdd uchel. Rydym yn eich annog i roi eich barn a'n helpu ni i ddatblygu Cod sy'n gadarn, clir a chryno.

Gallwch lawrlwytho'r Cod presennol, y Cod diwygiedig drafft a'r dogfennau ymgynghori yma.

Dyma ein Cadeiryddes, Angela Jardine i esbonio pam mae angen eich mewnbwn arnom:

Gallwch hefyd ddarllen ein post blog newydd yma sy'n esbonio'r ymgynghoriad yn fanylach.

Dewch yn ôl i'r dudalen hon ar gyfer popeth sydd angen i chi wybod am y Cod wrth iddo gael ei ddatblygu a sut y gallwch chi gymryd rhan.

Mae'r dyddiadau ar gyfer y grwpiau ffocws isod:

Grwpiau ffocws - cofrestreion

Dydd Iau 22 TachweddVillage Coryton
Athrawon Ysgol (am)
Athrawon Ysgol (pm)

Dydd Gwener 23 TachweddVillage Coryton
Arweinwyr Ysgol (am)
Arweinwyr Ysgol (pm)

Dydd Llun 26 TachweddJury’s Inn
AB a DSAW (am)
GCDY a GCD AB (pm)

Dydd Llun 26 TachweddVillage Ewlo
Athrawon Ysgol (am)
Athrawon Ysgol (pm)

Dydd Mawrth 27 TachweddVillage Ewlo
Arweinwyr Ysgol (am)
Arweinwyr Ysgol (pm)

Dydd Mercher 28 TachweddVillage Ewlo
AB a DSAW (am)
GCDY a GCD AB (pm)

Dydd Iau 29 TachweddVillage Ewlo
GI + GCI (am)

Dydd Gwener 30 TachweddBlake Morgan
GI + GCI (am)

Digwyddiadau i randdeiliaid

Dydd Llun 3 RhagfyrMedia Resource Centre - Llandrindod
Rhanddeiliaid (am)
Rhanddeiliaid (pm)

Dydd Mawrth 4 RhagfyrVillage Ewlo
Rhanddeiliad (am)
Rhanddeiliad (pm)

Dydd Mercher 5 RhagfyrJury's - Cardiff
Rhanddeiliad (am)
Rhanddeiliad (pm)

Gallwch hefyd gael y newyddion diweddaraf trwy ddilyn # CodCFA19 ar Twitter.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.