Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Gorchmynion Atal Dros Dro Interim
Gorchmynion Atal Dros Dro Interim

Mae CGA wedi cyhoeddi rheolau newydd sy’n amlinellu’r modd y mae’n bwriadu gweithredu Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro Interim) (Swyddogaethau Ychwanegol) (Cymru) 2021 a ddaeth i rym ar 1 Ebrill 2021.

Diweddarwyd Rheolau a Gweithdrefnau Disgyblu 2017 i gynnwys Gorchmynion Atal Dros Dro yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus ar y rheolau drafft a wnaeth bara mis rhwng Ebrill a Mai 2021.

Darllen y Rheolau a Gweithdrefnau Disgyblu 2021 diwygiedig

Darllen yr adroddiad ymgynghori am y rheolau a gweithdrefnau Gorchmynion Atal Dros Dro.