Enw: David Berry
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gyfun Aberpennar, Ysgol Uwchradd Gatholig Archesgob Mcgrath, Ynysawdre Ysgol
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn:
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 20 Chwefror 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 20 Chwefror 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Tra'n gweithio fel athro ysgol yn Ysgol Gyfun Aberpennar,

(f) Yn 2014, rhoddodd y person cofrestredig arian i Ddisgybl C ar fwy nag un achlysur;

6. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraff 1(f) yn:

(a) torri ffiniau proffesiynol; ac yn

(b) amhriodol;