Enw: Anthony Hughes
Cais Rheol 36: Caniatawyd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 8 Chwefror 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 8 Chwefror 2018
Sail y penderfyniad: Cymhwysedd ar gyfer Cofrestru yn dilyn Gorchymyn Gwahardd
Natur y mater gerbron y Pwyllgor: 

Cais Rheol 36

Caniataodd Pwyllgor Priodoldeb i Ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg gais Mr Hughes am gymhwysedd.