Enw: Robert Shields
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Capita Education Recruitment
Gorchymyn Disgyblu: Gorchymyn Cofrestru Amodol
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 1 Chwefror 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 1 Chwefror 2018
Hyd y Gorchymyn: Am 2 flynedd (tan 1 Chwefror 2020). Rhaid i Mr Shields gwrdd ag amodau 1 i 3 o'r Gorchymyn erbyn 1 Awst 2018.
Sail y penderfyniad: Yn euog o'r troseddau perthnasol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Troseddau perthnasol

Mr Shields:

1. Ar 12 Ebrill 2017, cafodd ei gollfarnu o ymosodiad gan fraw, yn groes i adran 39 o Ddeddf Cyfiawnder Troseddol 1988. O ganlyniad i'r drosedd hon, fe'i dedfrydwyd ar 4 Mai 2017 i Orchymyn Cymunedol tan 24 Awst 2017.

2. Ar 11 Mai 2015 cafodd ei gollfarnu am:

(a) fethu yn anonest â hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau yn brydlon yn y modd a ragnodwyd o newid amgylchiadau rhwng 1 Mawrth 2010 a 28 Gorffennaf 2010, y gwyddai y byddai'n effeithio ar ei hawl i gael cymorth incwm, sef ei fod wedi gadael Prydain Fawr i fyw dramor, yn groes i adran 111A (1A) a (3) o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd ei ddedfrydu ar yr un dyddiad i Orchymyn Cymunedol tan 10 Mai 2016, gyda gofyniad gwaith di-dâl o 100 awr.

(b) fethu yn anonest â hysbysu'r Adran Gwaith a Phensiynau yn brydlon yn y modd a ragnodwyd o newid amgylchiadau rhwng 1 Mawrth 2012 a 10 Gorffennaf 2013, y gwyddai y byddai'n effeithio ar ei hawl i Lwfans Cefnogi Cyflogaeth, sef ei fod yn byw y tu allan i Brydain Fawr, yn groes i adran 111A (1A) a (3) o Ddeddf Gweinyddu Nawdd Cymdeithasol 1992. O ganlyniad i'r drosedd hon, cafodd ei ddedfrydu ar yr un dyddiad i Orchymyn Cymunedol tan 10 Mai 2016 gyda gofyniad gwaith di-dâl o 100 awr.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.