Enw: Rhys Owens
Cyflogwr ar adeg cyfeirio'r achos: Ysgol Gymunedol Doc Penfro
Gorchymyn Disgyblu: Cerydd
Dyddiad cyflwyno'r Gorchymyn: 26 Ionawr 2018
Dyddiad daw'r Gorchymyn i rym: 26 Ionawr 2018
Hyd y Gorchymyn: 2 flynedd (Daw'r gorchymyn i ben ar 26 Ionawr 2020)
Sail y penderfyniad: Yn euog o ymddygiad proffesiynol annerbyniol
Natur y mater gerbron y Pwyllgor:

Ymddygiad proffesiynol annerbyniol

1. Mewn perthynas â Disgybl A, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) ganiatáu i Ddisgybl A orwedd o dano;

b) cyffwrdd â thraed Disgybl A;

c) codi Disgybl A oddi ar y llawr;

d) caniatáu i Ddisgybl A ddringo ar ei gefn;

e) plethu breichiau â Disgybl A a chaniatáu Disgybl A i gysylltu breichiau gydag ef;

f) Annog a chaniatáu Disgybl A i ddal ar ei fraich tra ei fod yn ei godi oddi ar y llawr;

g) Caniatáu Disgybl A i gyffwrdd â'i goes.

2. Mewn perthynas â Disgybl B, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, roedd y person cofrestredig wedi:

a) codi Disgybl B oddi ar y llawr

b) caniatáu i Ddisgybl B i ddringo ac eistedd ar ei gefn;

c) caniatáu i Ddisgybl B eistedd rhwng ei goesau;

d) caniatáu i Blentyn B sefyll ar ei frest; f) annog a chaniatáu i ddisgybl B sefyll ar ei ddwylo.

3. Mewn perthynas â Disgybl C, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, cododd y person cofrestredig Ddisgybl C oddi ar y llawr o'r tu ôl.

4. Mewn perthynas â Disgybl D, ar 20 Ebrill 2016, yn ystod Clwb Karate ar ôl ysgol, fe wnaeth y person cofrestredig:

a) ganiatáu i Ddisgybl D ddringo ac eistedd ar ei gefn; a

b) chaniatáu i Ddisgybl D i sefyll ar ei goesau

5. Roedd ymddygiad y person cofrestredig ym mharagraffau 1, 2, 3 a 4 uchod mewn perthynas ag 1b), 1c) yn rhannol, 1d) yn rhannol, 1e) yn rhannol, 1f), 1g) 1h) yn rhannol, 2a) yn rhannol, 2b), 2c), 2e) yn rhannol, 2f) yn rhannol, 4a), 4b) yn rhannol, yn a) amhriodol,

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.