Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Canllawiau ymarfer da
Canllawiau ymarfer da

Bwriad ein trydydd canllaw arfer da yw helpu ein cofrestrwyr i gynyddu’r ymwybyddiaeth o’r agwedd hon ar eu harfer proffesiynol. Dylid darllen y canllaw hwn ar y cyd â Chod ymddygiad ac ymarfer Cyngor y Gweithlu Addysg .

Gallwch lawrlwytho’r canllaw arfer da yma .

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg yn cynnig sesiynau sy’n canolbwyntio ar y Cod ymddygiad ac ymarfer ac addasrwydd i ymarfer. Os hoffech chi neu’ch cyflogwr drefnu sesiwn, cysylltwch â ni ar 029 2046 0099 neu anfonwch e-bost at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..