Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Canllawiau ymarfer da
Canllawiau ymarfer da

Bwriad ein hail ganllaw ymarfer da yw amddiffyn cofrestreion drwy osod allan canllawiau ar sut i gynnal profion, asesiadau, ac arholiadau mewn lleoliadau addysgol ac i oruchwylio'n effeithiol sy'n gymesur â chod ymarfer ac ymddygiad proffesiynol CGA .

Mae gan gofrestreion CGA rolau amrywiol sy'n gysylltiedig â phrofion ffurfiol ac anffurfiol, asesiadau a goruchwyliaeth. Gobeithiwn fydd y canllaw y codi ymwybyddiaeth o'r cyfrifoldebau sydd arnynt i ddilyn ymarfer gorau ac i amddiffyn eu hunain."

Gallwch lawrlwytho'r canllaw ymarfer da yma .