Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Canllawiau ymarfer da
Canllawiau ymarfer da

Rhaglenni meddalwedd sy'n seiliedig ar y we yw cyfryngau cymdeithasol sy'n galluogi pobl i greu a chyfnewid cynnwys. Mae poblogrwydd cyfryngau cymdeithasol wedi tyfu'n aruthrol yn ystod blynyddoedd diweddar gyda'r defnydd eang o wefannau megis Facebook, Twitter, YouTube a LinkedIn ynghyd ag e-bost, tecstio a negeseua gwib.

Pan cânt eu defnyddio'n gyfrifol ac yn briodol, gall cyfryngau cymdeithasol gynnig nifer o fuddiannau i ymarferwyr megis:

  • meithrin a chynnal perthynas proffesiynol
  • rhoi mynediad i rwydweithiau cefnogi fel modd o drafod materion personol a rhannu arfer da.
  • rhoi mynediad i gyfleon dysgu proffesiynol a / neu adnoddau addysgiadol

Fodd bynnag, ceir hefyd nifer o beryglon y mae'n rhaid i ymarferwyr fod yn ymwybodol ohonynt os ydynt yn dewis defnyddio cyfryngau cymdeithasol. Mewn gwirionedd, rydym wedi profi cynnydd cyson yn nifer yr achosion sy'n cael eu cyfeirio atom sy'n ymwneud â'r camddefnydd o gyfryngau cymdeithasol.

Er mwyn helpu ymarferwyr i ddeall yn well sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn briodol, rydym wedi datblygu   Canllaw ar sut i ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol  allwch ei lawrlwytho yma. Dylid darllen y canllawiau ynghyd â'r   Cod Ymddygiad Proffesiynol ac Ymarfer  gan fod y cod yn amlinellu egwyddorion allweddol o ymarfer da ac ymarfer ar gyfer cofrestreion.

Gobeithiwn y bydd y canllaw yn ddefnyddiol i chi ac mae croeso i chi e-bostio'r tîm priodoldeb i ymarfer ar Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..