Os yw cyflogwr yn penderfynu bod Athro Newydd Gymhwyso (ANG) wedi methu â chyflawni'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith yn ystod eu cyfnod sefydlu, gall yr ANG apelio i CGA yn erbyn y penderfyniad.

Darllenwch fwy yma

Apeliadau

Mae gan ANG hyd at 20 diwrnod gwaith i apelio yn erbyn penderfyniad i'w methu.

Darllenwch fwy yma

Arweiniad

Mae'r arweiniad presennol sy'n esbonio sut mae CGA yn delio ag apeliadau Sefydlu ar gael yma.

Cwcis

Mae gwefan CGA yn defnyddio cwcis. Drwy barhau i bori ein gwefan, rydych yn cytuno i’n defnydd o gwcis. Am fwy o fanylion am gwcis a sut i’w rheoli, yna darllenwch ein polisi preifatrwydd.