Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

FTP Banner
Apeliadau Sefydlu
Apeliadau Sefydlu

Os yw cyflogwr yn penderfynu bod Athro Newydd Gymhwyso (ANG) wedi methu â chyflawni'r Safonau Athrawon wrth eu Gwaith yn ystod eu cyfnod sefydlu, gall yr ANG apelio i CGA yn erbyn y penderfyniad.

Darllenwch fwy yma

Apeliadau

Mae gan ANG hyd at 20 diwrnod gwaith i apelio yn erbyn penderfyniad i'w methu.

Darllenwch fwy yma

Arweiniad

Mae'r arweiniad presennol sy'n esbonio sut mae CGA yn delio ag apeliadau Sefydlu ar gael yma .