Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

“Ar ran Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA), estynnaf fy nghydymdeimlad yn sgil y newyddion trist bod Ei Mawrhydi, Y Frenhines Elizabeth II, wedi marw.

Ers dros 70 mlynedd, ymgysegrodd Ei Mawrhydi i wasanaethu ein cenedl a’r Gymanwlad. A ninnau’n sefydliad sy’n cefnogi’r gweithlu addysg, cofiwn ei chefnogaeth ddiwyro hi a’i gŵr, Ei Uchelder Brenhinol Dug Caeredin, i addysg, dysg a datblygiad ein pobl ifanc”.