Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Fis Medi 2019, yn dilyn cyfnod helaeth o ymgynghoriad ac ymgysylltu, cyhoeddodd Cynog y Gweithlu Addysg (CGA)  God Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol.

Yn unol â deddfwriaeth, bydd CGA adolygu'r Cod bob tair blynedd.  Ers rhoi'r fersiwn bresennol ar waith, mae wedi para yn y ffordd y cafodd ei ysgrifennu, y cynnwys, a'i fod yn berthnasol i ymarferwyr ym mhob un o'r saith grŵp cofrestru.

O'r herwydd, bydd yr adolygiad yn un gyda chyffyrddiad ysgafn. Rydym yn gwahodd ein cofrestreion, rhanddeiliaid a’r cyhoedd i rannu unrhyw sylwadau neu arsylwadau ynghylch y Cod. E-bostiwch Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld., a defnyddiwch y pwnc 'ADOLYGIAD COD YMARFER'.  Y dyddiad cau ar gyfer sylwadau yw dydd Mawrth 7 Mehefin 2022.