Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae Cyngor y Gweithlu Addysg (CGA) wedi cyflwyno ei ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar newidiadau i sefydlu ar gyfer athrawon newydd gymhwyso. Bwriad y newidiadau yw mynd i'r afael â'r prif faterion fel cefnogaeth amrywiol ac anghyson, ymarferoldeb bodloni sefydlu safonol ar gyfer athrawon cyflenwi tymor byr, a biwrocratiaeth.

Yn ei ymateb, roedd CGA yn gefnogol ar y cyfan o'r newidiadau arfaethedig. Mae CGA wedi gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn weinyddol ar sefydlu statudol ers 2006 ac o'r herwydd wedi gallu rhoi sylwadau pragmatig ynghylch ymarferoldeb gweithredu rhai o'r newidiadau arfaethedig yn ogystal â'r posibilrwydd ar gyfer canlyniadau anfwriadol.

Mae ymateb llawn y CGA i'r ymgynghoriad ar gael i'w ddarllen ar wefan CGA .