Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae'r digwyddiad blynyddol, a gynhelir rhwng 21 a 24 Mawrth 2022, yn cysylltu'r addysgwyr gorau ledled y byd ag arbenigedd ac ymarfer rhyfeddol, a'r ymchwil ddiweddaraf. Bydd y gynhadledd, a drefnir dros 10 cam rhithiol, yn cynnwys dros 400 o siaradwyr o'r radd flaenaf gan gynnwys yr Athro John Hattie, Dr Jamila Lyiscott, yr Arglwydd Sebastian Coe OBE a phrif siaradwr Professionally Speaking 2022, yr Athro Yong Zhao – gyda chyfraniad gan CGA hyd yn oed!

Eleni eto, ochr yn ochr â Llywodraeth Cymru, rydym yn cynnig cyfle unigryw i bob cofrestrydd ysgol ac Addysg Bellach (AB) fynychu'r gynhadledd flaenllaw hon - yn rhad ac am ddim. Gall unrhyw un na all fod yn bresennol ar y dyddiadau hynny, neu sydd eisiau parhau i ddadbacio, myfyrio ac ymgorffori beth maen nhw wedi'i glywed yn cael mynediad blwyddyn gyfan i holl gynnwys yr Uwchgynhadledd yn ddiweddarach drwy Summit Central. Bydd gennych fynediad at gynllunydd dysgu hefyd fel y gallwch alinio'r sesiynau yn hawdd â blaenoriaethau eich ysgol.

Mae lleoedd yn gyfyngedig - bydd unigolion yn gallu cofrestru drwy Hwb o 9am ar 7 Mawrth 2022 gan ddefnyddio tudalen gofrestru bwrpasol.

Ar ôl cofrestru, bydd pob un sy'n bresennol yn derbyn neges e-bost tua wythnos cyn y digwyddiad gan Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. gyda dolen mynediad unigryw i'r uwchgynhadledd fyw ac i Summit Central i gael mynediad at yr holl gynnwys wedyn.