Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Yn ddiweddar, cyflwynasom ein hymateb i gais Llywodraeth Cymru am dystiolaeth ar newidiadau posibl i’r ddeddfwriaeth a’r canllawiau ar gyfer ysgolion annibynnol.

Ers nifer o flynyddoedd rydym wedi codi pryderon ynghylch peidio â rheoleiddio ymarferwyr ysgolion annibynnol a’r risgiau posibl o ran diogelu mae hyn yn eu hachosi.

Rydym yn croesawu’r newidiadau posibl i’r ddeddfwriaeth i fynd i’r afael â hyn ac yn ystyried hwn yn gam pwysig o ran cynnal ymddiriedaeth a hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.

Darllen ein hymateb i’r ymgynghoriad.