Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae gan y Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP) ran annatod mewn cyflwyno’r ddwy raglen broffesiynol newydd sbon ar gyfer ymarferwyr addysgu, a lansiwyd ddiwedd wythnos ddiwethaf.

Bydd y rhaglen Llwybr Dysgu Proffesiynol Cenedlaethol (LlDPC) ar gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Rhaglen Genedlaethol Meistr mewn Addysg, yn atgyfnerthu rôl bwysig y PDP mewn dysgu proffesiynol wrth i sector addysg Cymru symud tuag at ddull mwy cyfunol.

Bydd y rhaglen LlDPC ADY, a lansiwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru, yn paratoi ymarferwyr wrth iddynt weithio tuag at weithredu newidiadau diweddar ar waith yn y system Anghenion Dysgu Ychwanegol (ADY) yng Nghymru.

Yn rhan o’r rhaglen, bydd staff addysgu mewn ysgolion a cholegau ac arbenigwyr ADY yn gallu cael at adnoddau dysgu trwy Hwb. Wedyn, byddant yn cymhwyso’u dysgu trwy gwblhau llyfrau gwaith, ac yn cael cymorth gan eu mentor trwy’r PDP.

Y tymor hwn, mae’r PDP yn cefnogi’r Rhaglen Genedlaethol Meistr mewn Addysg newydd sbon hefyd. Bydd y rhaglen, a gefnogir gan Lywodraeth Cymru, yn galluogi athrawon i ymestyn eu gwybodaeth broffesiynol, ymchwilio, a gwella eu harferion.

Mae’r rhaglen ran-amser yn defnyddio dull cyfunol, gyda myfyrwyr yn cwblhau tasgau penodol o fewn y PDP cyn eu diwrnodau cynadleddau ar-lein, gan ddod â chymuned ddysgu genedlaethol at ei gilydd.

Dywedodd yr Athro Michelle Jones, Pennaeth yr Adran Addysg ac Astudiaethau Gofal Plant Prifysgol Abertawe:

“Mae’r Rhaglen Genedlaethol Meistr mewn Addysg yn gymhwyster arloesol sydd wedi cael ei gynllunio a’i ddatblygu gan brifysgolion yng Nghymru, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, staff Consortia Rhanbarthol a rhanddeiliaid proffesiynol. Mae’n defnyddio ymchwil flaengar ac arbenigedd rhyngwladol i gynnig profiad dysgu proffesiynol unigryw, teg ac ansawdd uchel cyson i athrawon yng Nghymru.

Mae gweithio gyda CGA yn ychwanegu dimensiwn ansawdd pellach at y Rhaglen Genedlaethol Meistr mewn Addysg trwy’r PDP fel bod athrawon yng Nghymru yn cael yr un cynnig dysgu cyfoethog ble bynnag maen nhw wedi eu lleoli.”

Dywedodd Bethan Stacey, Cyfarwyddwr Datblygu, Achredu a Pholisi Proffesiynol yn CGA:

“Mae’r PDP yn offeryn hynod bwerus i gefnogi myfyrio a’r daith ddysgu yn fwy cyffredinol. Mae’n ganolog i’n cynnig dysgu proffesiynol cenedlaethol ar gyfer y gweithlu yng Nghymru, ac rydym ni wrth ein bodd ei fod yn cael ei ddefnyddio ar draws y sector i gefnogi cyfleoedd datblygu o ansawdd uchel o’r fath ar gyfer ein cofrestreion.”

Mae’r PDP yn offeryn dysgu digidol hyblyg sydd ar gael i holl gofrestreion CGA i gofnodi, cynllunio a myfyrio ar eu dysgu a’u datblygiad.

Dysgwch fwy a dechreuwch ar eich taith gyda’ch PDP.