Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg


mewn cydweithrediad â BAMEed Network Wales

BAMEed Wales LOGO solid

25 Tachwedd 2021, 9:30am-12:30pm


Mae'n bleser gan CGA, mewn cydweithrediad â BAMEed Network Wales, eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein sy'n archwilio'r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sy'n cael ei wneud ledled Cymru i:

  • integreiddio profiadau bywyd a chyfraniadau pobl Dduon, Asiaidd ac Ethnig Lleiafrifol yn y cwricwlwm newydd
  • cefnogi addysgwyr i ddelio â materion yn ymwneud â hil
  • gweithio tuag at amrywio'r gweithlu addysg;
  • hyrwyddo newid diwylliannol cadarnhaol ac ymarfer gwrth-hiliol ar draws lleoliadau addysg.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyweirnod gan yr Athro Charlotte Williams, y mae ei gwaith wedi bod yn ganolog i wthio'r uchelgeisiau hyn ymlaen. Byddwn hefyd yn cynnal sgwrs hynod ddiddorol gyda Sathnam Sanghera, awdur y gwerthwr gorau The Boy with the Topknot.

Bydd y digwyddiad hwn, sy'n cael ei gyd-gadeirio gan Dr Susan Davis a Chantelle Haughton o BAMEed Network Wales, yn hysbysu datblygiad cyfres o sesiynau hwyrnos a gynhelir ar ddechrau 2022. Dyma gyfle cenedlaethol i addysgwyr a'r rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd addysg o bob cefndir ddysgu am ffyrdd i hyrwyddo ecwiti hiliol a rhoi ymarfer cynhwysol a gwrth-hiliol ar waith yn eu lleoliadau.

Cadw'ch lle

 

Am unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..