Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Rydym wedi cyhoeddi Ystadegau Blynyddol y Gweithlu Addysg i Gymru 2021. Gwelwch ddata unigryw am ymarferwyr cofrestredig mewn ysgolion, lleoliadau addysg bellach (AB), dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid yng Nghymru.

Darllen prif ganfyddiadau eleni
Lawrlwytho'r cyhoeddiad llawn

Mae’r ystadegau yn seiliedig ar wybodaeth o Gofrestr Ymarferwyr Addysg CGA. Mae’r cyhoeddiad yn rhoi dealltwriaeth werthfawr am gyfansoddiad y gweithlu addysg, megis oed, ethnigrwydd, rhywedd, yn ogystal â chymwysterau a phynciau.