Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Ar ddydd Iau, 21 Hydref 2021 bydd CGA yn lansio canfyddiadau'r arolwg mwyaf erioed o'r gweithlu addysg yng Nghymru mewn briff polisi arbennig.

Yn ystod y digwyddiad rhithwir, byddwn yn rhannu canfyddiadau'r arolwg, a gynhaliom yng ngwanwyn 2021 ar y cyd â Llywodraeth Cymru, undebau llafur a phartneriaid allweddol eraill. Byddwn yn archwilio'r pethau sy'n fwyaf pwysiig i'n cofrestreion ar draws pob sector (ysgolion, addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid), gan gynnwys baich gwaith, lles, dysgu proffesiynol ac effaith COVID-19. 

A newid ac ansicrwydd sylweddol yn gefndir iddo ar draws y sector addysg cyn ac yn ystod y pandemig, bydd y digwyddiad yn gyfle i rannu mewnwelediadau a gasglwyd gan dros 10,000 o unigolion cofrestredig ledled Cymru.

Bydd y brîff polisi hwn yn rhoi cyfle i lunwyr polisi, rhanddeiliaid, cofrestreion ac ymchwilwyr glywed canfyddiadau'r arolwg, dysgu am themâu a thueddiadau sy'n dod i'r amlwg ac archwilio sut y gallai'r canlyniadau hyn ddylanwadu ar bolisi addysg yng Nghymru yn y dyfodol.

Dywedodd Prif Weithredwr EWC, Hayden Llewellyn:

“Bydd y digwyddiad hwn yn gyfle gwerthfawr i bawb sy’n ymwneud ag addysg bwyso a mesur ac ystyried rhai o’r materion allweddol y mae’r gweithlu yn delio â nhw yn ddyddiol.

Mae canlyniadau'r arolwg gweithlu cenedlaethol yn cynrychioli barn dros 10,000 o ymarferwyr addysg yng Nghymru. Maent yn alwad bwysig i weithredu i lunwyr polisi ystyried y safbwyntiau hynny wrth inni barhau i weithredu diwygiadau addysg mawr a gweithio tuag at adferiad cryf ar ôl y pandemig.”

Cyhoeddir canlyniadau llawn yr arolwg ar 7 Hydref 2021.

Cofrestrwch am eich lle am ddim