Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Daeth Gorchymyn Cyngor y Gweithlu Addysg (Gorchmynion Atal Dros Dro)(Swyddogaethau Ychwanegol)(Cymru) 2021 i rym ar 1 Ebrill 2021.

Mae’r CGA yn gofyn am adborth ar y Gweithdrefnau a’r Rheolau Disgyblu draft: Gorchmynion Atal Dros Dro sy’n nodi sut mae’r CGA yn bwriadu gweithredu gofynion y Gorchymyn.

Ymatebwch i’r ymgynghoriad