Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Hoffem longyfarch Clybiau Bechgyn a Merched Cymru a Phrosiect Ieuenctid Caerfyrddin Dr Mz ar gyflawni Gwobr Efydd y Marc Ansawdd ar gyfer Gwaith Ieuenctid yng Nghymru. 

Llongyfarchiadau hefyd i Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Sir Penfro a Wasanaeth Ieuenctid Cyngor Castell-nedd Port Talbot ar adnewyddu eu Gwobrau Efydd. 

Dymuniadau gorau iddynt ar y daith tuag at y Wobr Arian. 

Oes gan eich sefydliad ddiddordeb mewn ymgymryd ag asesiad Marc Ansawdd? Darganfyddwch fwy yma.