Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Rydym newydd gyhoeddi canllaw arfer da sy'n canolbwyntio ar fod yn agored ac yn onest fel gweithiwr proffesiynol.

Mae'r canllaw yn ychwanegu at ein cyfres o ganllawiau arfer da sy'n ategu Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA. 

Darllen y canllaw arfer da