Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn ymgynghori ar ddeddfwriaeth ddrafft fyddai'n rhoi pwerau newydd i CGA i osod Gorchmynion Atal Dros Dro ar gofrestreion mewn amgylchiadau arbennig o ddifrifol. 

Ar hyn o bryd, CGA yw un o'r unig reoleiddwyr o fewn addysg a phroffesiynnau eraill sydd heb y pwerau hyn. 

Mae CGA yn croesawu'r ddeddfwriaeth arfaethedig ac yn ei weld fel rhywbeth all dim ond gwella hyder y cyhoedd yn y gweithlu addysg.  

Darllen ein hymateb i'r ymgynghoriad.