Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae’n bleser gennym gyhoeddi mai yr Athro Pasi Sahlberg yw’r siaradwr gwadd ar gyfer ein darlith flynyddol, sy’n cael ei gynnal ar ddydd Mawrth, 26 Ionawr am 7pm.

Thema Siarad yn Broffesiynol 2021, a gynhelir ar y cyd ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe, yw “Tyfu i Fyny’n Ddigidol: sut mae technoleg yn siapio bywydau a dysgu ein plant”.

Bydd y digwyddiad yn tynnu ar ganfyddiadau cynnar ymchwil rhyngwladol i farn addysgwyr am fynediad sylweddol plant i dechnoleg ddigidol a’i effaith ar ddysgu. Bydd Sahlberg yn ein gwahodd i gael trafodaeth mwy goleuedig ynglŷn â sut y gallwn helpu pobl ifanc i fyw bywydau hapusach, mwy diogel a mwy cyfrifol gyda thechnolegau digidol.

Mae’r digwyddiad, sy’n cael ei gynnal ar-lein trwy Zoom, yn agored i ymarferwyr a rhanddeiliaid o’r gymuned addysg a bydd yn cynnwys sesiwn holi ac ateb gyda’r siaradwr bydenwog.

Sylwch: rydym yn disgwyl galw mawr am leoedd yn y digwyddiad hwn, felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Cofrestrwch am le am ddim