Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Fe gyhoeddon ni ein hadroddiad monitro Safonau'r Gymraeg ar gyfer 2019-20 yn ddiweddar. 

Mae'r adroddiad yn amlinellu ein cydymffurfiad â'r safonau, sy'n cwmpasu darparu gwasanaethau, gweithredu, llunio polisi a chadw cofnodion.

Yn yr adroddiad, rydym yn adrodd ar y ffordd rydym ni wedi hyrwyddo'r Gymraeg ymhlith ein cyflogeion ac wrth ymgysylltu â chofrestreion a rhanddeiliaid allanol eraill fel ei gilydd.

Fel sefydliad rydym ni wedi ymrwymo i weithredu a chynnal gwasanaeth dwyieithog llawn i bawb sy'n cysylltu â ni. Rydym ni'n annog defnyddwyr i ddefnyddio'r gwasanaeth hwn trwy: 

  • ysgrifennu atom yn y Gymraeg, boed hynny trwy'r cyfryngau cymdeithasol neu e-bost
  • cyrchu ein gwefan, e-wasanaethau a'r PLP trwy gyfrwng y Gymraeg 
  • cyflwyno unrhyw ffurflenni i ni yn y Gymraeg
  • cyrchu ein hyfforddiannau a chyflwyniadau trwy gyfrwng y Gymraeg.

O dan amgylchiadau arferol, rydym hefyd yn darparu gwasanaeth ffôn dwyieithog. Rydym ni'n gobethio ail-ddechrau'r gwasanaeth hwn dros yr wythnosau nesaf. 

Os oes genych unrhyw sylwadau neu awgrymiadau ynghylch ein darpariaeth ddwyieithog a'n dull gweithredu o ran y Gymraeg, mae croeso i chi Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

  Darllen ein hadroddiad monitro Safonau'r Gymraeg