Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Ar 14 Hydref 2020, bu i ni gyflwyno brîff polisi ar recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru ar y cyd â Llywodraeth Cymru.

Gwelodd y digwyddiad hynod llwyddiannus 160 o randdeiliaid addysg yn dod ynghyd i archwilio’r materion ynghlych recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru.

Gan dynnu ar ddata a mewnwelediad o Gymru a thu hwnt, bu i’r digwyddiad hefyd amlygu datblygiadau polisi diweddar i fynd i’r afael â’r materion. Amlinellod hefyd ddarlun cytwys o sut gallai’r proffesiwn edrych dros y blynyddoedd sydd i ddod.

Cafodd y digwyddiad ei gyflwyno gan yr Athro John Gardner, Cadeirydd Bwrdd Cynghori Recriwtio a Chadw Athrawon Llywodraeth Cymru, ac roedd yn cynnwys cyfraniadau gan CGA, Llywodraeth Cymru, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Ysgol Uwchradd Y Fair Ddihalog ac Ysgol Gyfun Glantaf.

Dysgwch fwy am y digwyddiad