Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Yn ddiweddar, bu i ni gyflwyno ein hymateb i ymgynghoriad Pwyllgor Plant, Pobl Ifanc ac Addysg Senedd Cymru ar y Bil Cwricwlwm ac Asesu (Cymru).

Beth oedd ein hymateb?

Cefnogwn yn gryf dull strategol Llywodraeth Cymru tuag at ddiwygio’r cwricwlwm ac rydym yn croesawu’r bil fel cam nesaf pwysig wrth baratoi ar gyfer cyflwyniad y cwricwlwm newydd.

Mae ein hymateb hefyd yn pwysleisio:

  • pwysigrwydd sicrhau bod y gweithlu addysg yn derbyn canllawiau clir ac amserol gan Lywodraeth Cymru mewn perthynas â gweithredu’r cwricwlwm newydd;
  • y dylai Llywodraeth Cymru barhau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a gweithio gydag ymarferwyr (ac eraill o fewn y sector) ar ddatblygu cyngor pellach ynglŷn â gweithredu; a
  • yr angen i bob un elfen o’r gweithlu (gan gynnwys staff cyflenwi, penaethiaid ac arweinwyr eraill) allu ymgymryd â dysgu proffesiynol addas i gefnogi cyflwyniad y cwricwlwm newydd, ac i’r cynnig dysgu proffesiynol gael ei chyflwyno’n gyson ledled Cymru.

  Darllenwch ein hymateb i’r ymgynghoriad