Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Rydym wedi cyhoeddi ein hystadegau diweddaraf ar y gweithlu addysg yng Nghymru heddiw.

Mae Ystadegau'r gweithlu addysg i Gymru 2020 yn cynrychioli'n set o ddata mwyaf cynhwysfar hyd yma ar dros 80,000 o ymarferwyr cofrestredig ar draws ysgolion a lleoliadau addysg bellach, dysgu seiliedig ar waith a gwaith ieuenctid yng Nghymru. T

Yn seiliedig ar wybodaeth o'n Cofrestr Ymarferwyr Addysg, mae'r cyhoeddiad yn cynnwys ystadegau sy'n amlygu categorïau megis oedran, ethnigrwydd a chenedligrwydd, yn ogystal â chymwysterau a phynciau. Mae'r rhifyn hwn yn cynnwys data ar ethnigrwydd, cenedligrwydd a gallu o ran y Gymraeg gweithwyr cefnogi dysgu ysgol ac ymarferwyr gwaith ieuenctid am y tro cyntaf.

Darllen Ystadegau'r gweithlu addysg i Gymru 2020