Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae CGA, ar y cyd â Llywodraeth Cymru, yn cynnal brîff polisi rhithwir yn ymwneud â recriwtio a chadw athrawon trwy Zoom ar 14 Hydref 2020 i archwilio recriwtio a chadw athrawon yng Nghymru. 

Wedi'i osod yn erbyn cefndir o heriau sy'n ymwneud â'r mater hwn ar lefel byd-eang, bydd y digwyddiad yn rhoi mewnwelediad ecsgliwsif i lunwyr polisïau, penaethiaid, uwch arweinwyr ac ymchwilwyr i'r data diweddaraf a'r tueddiadau ymddangosol yng Nghymru a thu hwnt, yn ogystal ag edrych a'r y darlun mewn proffesiynau eraill. 

Bydd y digwyddiad yn dathlu'r datblygiadau arloesol sydd ar droed i ddenu mwy o bobl mewn i'r proffesiwn addysgu ac i gadw'r rhai sydd eisioes yn rhan o'r sector. Caiff cwestiynau gwesteion hefyd yn hateb mewn sesiwn holi ac ateb gyda phanel arbenigwyr. 

Bydd y digwyddiad, a noddwyd gan y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams AS, yn chwarae rhan allweddol mewn llywio datblygiad polisi yng Nghymru mewn meysydd fel cynllunio’r gweithlu, strategaeth y Gymraeg, a thâl ac amodau datganoledig. 

Cynhelir y brîff yn Adeilad y Senedd yn Mae Caerdydd ac ar-lein (trwy Zoom) ar 14 Hydref 2020, 9:00am-12:00pm.

Dysgwch fwy am y briff polisi neu cadwch le