Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllaw dros dro i gefnogi ANGau yn Nghymru fydd yn pryderu am effaith bosibl cau ysgolion ar eu gallu i gwblhau'r cyfnod sefydlu.

Anogir i ANGau barhau i ymgymryd â gweithgareddau dysgu proffesiynol megis dysgu o bell, modiwlau ar-lein a gwaith ymchwil yn ystod tymor yr haf. Dylid cofnodi gweithgareddau dysgu proffesiynol a wneir ar y templed Profiad Dysgu Proffesiynol sydd ar gael yn y Proffil Sefydlu. 

Yn ogystal, dylid defnyddio'r ffurflen Parhad Dysgu ac Addysgu i gofnodi nifer yr oriau a dreulir yn ymgymryd â gweithgareddau addysgu a dysgu proffesiynol yn ystod tymor yr haf. I gyrchu'r proffil sefydlu, mewngofnodwch i'ch PDP.  

A fyddech cystal ag anfon y ffurflen Parhad Dysgu ac Addysgu at Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. erbyn diwedd tymor yr haf 2020.