Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Fel corff proffesiynol annibynnol ar gyfer y gweithlu addysg yng Nghymru, rydym wrth ein boddau bod y Gweinidog Addysg, Kirsty Williams, wedi gofyn i ni rannu'r newyddion pwysig ei bod hi wedi cyhoeddi'r canllawiau diwygiedig ar gyfer Cwricwlwm i Gymru heddiw.

Bydd y canllawiau yn werthfawr iawn i'n holl gofrestreion sy'n gweithio mewn ysgolion a lleoliadau eraill wrth i chi baratoi ar gyfer rhoi'r cwricwlwm newydd ar waith yn 2022. 

Gweler wedi'i atodi llythyr personol gan y Gweinidog ynglŷn â'r garreg filltir hon.