Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

promotion of careers header
Hyrwyddo gyrfaoedd
Hyrwyddo gyrfaoedd

DT Welsh logo

Penderfynodd y Consortia ar y cyd gychwyn y prosiect Darganfod Addysgu. Ei ddiben yw codi proffil Cymru fel lleoliad blaenllaw i athrawon fyw a gweithio ynddo. Trwy wneud hyn, nod Darganfod Addysgu yw cynyddu’n sylweddol nifer ac ansawdd yr athrawon sy’n ymgeisio am swyddi yng Nghymru, yn ogystal â chynorthwyo â chadw athrawon, trwy godi ymwybyddiaeth o’r cyfleoedd i ddatblygu gyrfa a symud yng Nghymru.

O dan Ddeddf Addysg (Cymru), un o brif swyddogaethau CGA yw hyrwyddo gyrfaoedd yn y gweithlu addysg, ac ym mis Hydref 2018, gofynnodd Llywodraeth Cymru i CGA ysgwyddo cyfrifoldeb am ymgyrch Darganfod Addysgu.

Mae gwaith ar y gweill ar hyn o bryd i ddiweddaru a datblygu’r cynnwys. Byddem yn croesawu unrhyw gyfraniadau gan randdeiliaid, felly Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. â ni os oes gennych unrhyw sylwadau neu ymholiadau ynghylch Darganfod Addysgu.

Promo of careers page pic