Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

promotion of careers header
Hyrwyddo gyrfaoedd
Hyrwyddo gyrfaoedd

Yn dod yn fuan…

Os ydych yn gweithio ym myd addysg, eisiau cymryd y cam nesaf yn eich gyrfa neu am gael mynediad i ddysgu a chyngor proffesiynol, Addysgwyr Cymru yw’r lle i chi.

Mae gwefan Addysgwyr Cymru wedi’i chreu gan addysgwyr ar gyfer addysgwyr a bydd yn darparu gwybodaeth i bobl sydd eisiau dechrau gyrfa ym maes addysg. Bydd yn cynnwys porthol hyfforddiant ar gyfer sefydliadau addysg lle y byddant yn hyrwyddo eu cynigion cymwysterau a dysgu proffesiynol, yn ogystal â porthol swyddi lle y byddan nhw’n gallu uwchlwytho swyddi yn rhad ac am ddim, a lle gall egin dalent ymgeisio.

Bydd Addysgwyr Cymru yn adnodd y bydd pawb sy’n gweithio o fewn addysg yng Nghymru yn gallu ei ddefnyddio. Bydd y wefan a’r brand newydd yn cael eu lansio’n swyddogol yn 2021. Cadwch lygad allan yma am ddiweddariadau.

Addysgwyr Cymru #GydanGilyddGallwnYsbrydoli