Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

promotion of careers header
Hyrwyddo gyrfaoedd
Hyrwyddo gyrfaoedd

Mae Addysgwyr Cymru wedi cyrraedd

Ydych chi am gymryd eich camau cymraf tuag at yrfa ym myd addysg? Neu efallai eich bod am symud ymlaen i'r cam nesaf? Os felly, Addysgwyr Cymru yw'r lle i fynd i gyrchu'r wybodaeth, hyfforddiant a chyfleoedd gyrfa i fynd â chi yno. 

Dim ots lle yr ydych ar eich taith, rydym ni yma i'ch helpu i fod yr addysgwr gorau y gallech fod, ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o ddysgwyr yng Nghymru. 

I ddysgu mwy, ewch i wefan Addysgwyr Cymru.

Mae tîm Addysgwyr Cymru hefyd yn darparu gwasanaeth recriwtio, eiriolaeth a chymorth. I ddysgu sut gallwn eich cynorthwyo i gyflwyno digwyddiadau neu weithgareddau hyrwyddo, neu i gael mwy o wybodaeth am rolau penodol ym maes addysg, mae croeso i chi Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Addysgwyr Cymru #GydanGilyddGallwnYsbrydoli