Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter: @ewc_cga | Linkedin

Croeso i'n tudalen ar gyfer y Wasg a'r Cyfryngau. Rydyn ni wedi ceisio teilwra'r rhan hon o'n gwefan i roi gwybdoaeth berthnasol i chi am y Cyngor a'i waith. Yn yr adran hon, byddwch yn gweld gwybodaeth am ad-drefnu'r Cyngor, datganiadau diweddar i'r wasg, ystadegau, manylion cyswllt a manylion ein gwaith a gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer.

Rydym yn bwriadu diweddaru'r adran hon yn rheolaidd, a hoffem gael eich adborth er mwyn sicrhau ei bod mor berthnasol â phosibl. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, rhowch wybod i ni.

 

Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Ynghylch CGA
https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/beth-yw-cga-a-beth-yw-ein-gwaith 

Y Cyngor
https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/aelodau-r-cyngor 

Priodoldeb i Ymarfer

Gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer sydd i ddod
https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/priodoldeb-i-ymarfer/gwrandawiadau-ar-y-gweill  

Canlyniadau gwrandawiadau Priodoldeb i Ymarfer
https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/priodoldeb-i-ymarfer/canlyniadau-gwrandawiadau  

Cylchlythyr CGA
 https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/amdanom-ni/newyddion-diweddaraf-cga.html 

Ystadegau'r Gweithlu Addysg
https://www.ewc.wales/site/index.php/cy/ystadegau-ac-ymchwil/ystadegau-r-gweithlu-addysg.html 

 

Datganiad i'r wasg

 

Manylion Cyswllt

Ar gyfer unrhyw ymholiadau gan y cyfryngau, cysylltwch â'r Tîm Cyfathrebu ar 029 2046 0099 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 
Dilynwch ni ar Twitter: @ewc_cga

 

I'w Lawrlwytho

Hayden Llewellyn – bywgraffiaeth  a llun

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol

 

Am ddod i wrandawiad Priodoldeb i Ymarfer?

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Cyngor yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni fydd y Cyngor yn gallu sicrhau lle i chi fel arsylwr.