Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Croeso i'n tudalen ar gyfer y Wasg a'r Cyfryngau sy'n cynnwys gwybdoaeth berthnasol amdanom ni a'n gwaith megis datganiadau i'r wasg, ystadegau, manylion cyswllt a manylion ein gwaith a gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer.

Hoffem dderbyn eich adborth er mwyn sicrhau ei bod mor berthnasol â phosibl. Os oes gennych chi unrhyw awgrymiadau, Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

 

Dolenni Cyswllt Defnyddiol

Gwybodaeth am Gyngor y Gweithlu Addysg 

Gwybodaeth am aelodau'n Cyngor 

Bywgraffiaeth ein Prif Weithredwr  a llun

Ystadegau'r gweithlu addysg yng Nghymru 

Priodoldeb i Ymarfer

Gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer sydd ar y gweill 

Canlyniadau gwrandawiadau priodoldeb i ymarfer

Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol 

 

Datganiad i'r wasg

 

Cysylltwch â ni

Am unrhyw ymholiadau, ffoniwch ni ar 029 2046 0099 neu Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.Gallwch hefyd ein dilyn ar Twitter. 

Cewch y diweddaraf gennym drwy danysgrifio i'n newyddlen

Am fynychu gwrandawiad Priodoldeb i Ymarfer?

Os ydych yn aelod o'r wasg, ac rydych am ddod i wrandawiad, mae'n rhaid i chi gysylltu â'r Cyngor yn y lle cyntaf ar 029 2046 0099. Os nad ydych yn gwneud hynny cyn dyddiad y gwrandawiad, ni fydd y Cyngor yn gallu sicrhau lle i chi fel arsylwr.