Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
"Does neb mor glyfar â phawb": astudiaeth achos mewn cyfranogi a phartneriaeth
"Does neb mor glyfar â phawb": astudiaeth achos mewn cyfranogi a phartneriaeth

Ym Mehefin 2022, dathlom Wythnos Gwaith Ieuenctid gyda digwyddiad arbennig i ddangos y cyfraniad amhrisiadwy mae gwaith ieuenctid yn ei wneud i bobl ifanc yn y sector addysg yn ei gyfanrwydd. Gyda Jim Sweeney (cyn Brif Weithredwr YouthLink Scotland) yn siaradwr gwadd, clywom sut y mae e a'i gydweithwyr wedi defnyddio partneriaethau arloesol gydag ysgolion, colegau, chwaraeon, iechyd, tai, gofal cymdeithasol a chyfiawnder i ddefnyddio pŵer gwaith ieuenctid i gefnogi pob person ifanc. Hefyd, clywom sut gwnaeth pobl ifanc eu hunain siapio'r partneriaethau hyn.

Rhoddodd Jim gipolwg ar rai o'r ymdriniaethau wnaeth ragflaenu sector unedig â ffocws yn yr Alban, a rhannu'r heriau a'r gwersi y gallwn ni ddysgu ohonynt a myfyrio arnynt yma yng Nghymru.

Gofynnwyd rhai cwestiynnau nad oedd amser i’w hateb yn y sesiwn. Mae Jim Sweeney wedi eu hateb erbyn hyn a gallwch eu darllen yma.

Ynghylch y siaradwr

Jim Sweeney, MBE MSc Dip YCS. MCLDSC

Mae gyrfa Jim Sweeney yn rhychwantu 46 o flynyddoedd mewn swyddi proffesiynol gwasanaeth ieuenctid a'r gymuned yn yr Alban. Bu'n gweithio am 33 mlynedd mewn swyddi awdurdodau lleol cyn dod yn Brif Weithredwr YouthLink Scotland, yr asiantaeth genedlaethol ar gyfer gwaith ieuenctid yn 2006. Bu'n gweithio am 13 mlynedd nes iddo ymddeol yn 2018.

Mae ei gyrhaeddiad a'i ran yn datblygu polisi cenedlaethol a chreu asiantaeth oedd yn ganolog i gefnogi pobl ifanc a'r sefydliadau oedd yn gweithio gyda nhw yn adnabyddus iawn.

Roedd Jim yn rhan allweddol yn natblygiad Strategaeth Gwaith Ieuenctid Cenedlaethol, sydd yn y trydydd iteriad, ac wedi ei gefnogi gan yr holl bleidiau ers ei greu yn 2006.

Ei gyngor i weithwyr ieuenctid newydd yw cofio bob amser "dyw pobl ifanc ddim yn poeni faint yr ydych chi'n gwybod nes eu bod yn gwybod faint yr ydych chi'n poeni amdanynt."