plp banner
Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

Ariannwyd gan

Funded by Welsh Government

Ariannwyd gan:

Funded by Welsh Government

my ewc cym

FB Logo

Mae'n llwyfan hawdd ei ddefnyddio sydd wedi'i ddylunio'n benodol i ddiwallu anghenion cofrestreion CGA.

Mae'n eich galluogi i lwytho a rhannu dogfennau, fideos, cyflwyniadau a ffeiliau sain.

Mae hefyd yn rhoi mynediad i chi i EBSCO, porth ar-lein i dros 4,500 o siwrnalau academaidd ac e-lyfrau.

Am syniadau ynglŷn â sut gall eich PDP eich cefnogi wrth gofnodi’ch datblygiad proffesiynol, gwelwch y llyfryn hwn a anfonwyd i holl gofrestreion CGA. Os nad ydych wedi derbyn copi, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Pwy sydd angen defnyddio'r PLP?

Rydym yn argymell bod pob cofrestrai yn gwneud defnydd o'r offeryn i gofnodi eu dysgu proffesiynol fel ffordd o fyfyrio ar ymarfer a gwella. Fodd bynnag, rhaid i bob ANG sy'n ymgymryd â'u blwyddyn sefydlu ddefnyddio'r pasbort i gael mynediad i'w proffil Sefydlu.

Canllaw ar ddechrau

  • Fe welwch eich PDP yn eich cyfrif FyCGA
  • Os nad ydych wedi ei wneud yn barod, bydd angen i chi greu eich cyfrif FyCGA
  • Cyn creu eich cyfrif neu cyn ailosod eich cyfrinair, os rydych wedi ei anghofio, mae'n rhaid i chi fod yn sicr bod gan CGA dal eich cyfeiriad e-bost diweddaraf, oherwydd ni fyddwch yn gallu creu / cael mynediad i'ch cyfrif hebddo
  • Gwnewch yn siŵr eich bod yn mewngofnodi i'ch cyfrif yn yr iaith (Cymraeg neu Saesneg) y dymunwch ddefnyddio eich PDP
  • Ar ôl mewngofnodi dewiswch Fy Mhasbort Dysgu Proffesiynol
  • Dechreuwch archwilio'r pasbort!

Sut all y PLP wella eich ymarfer?

Mae gennym rai syniadau o sut y gallech ddefnyddio'r PDP i wella'r ffordd rydych chi'n gweithio, er enghraifft, trwy rannu syniadau, dod o hyd i ymchwil berthnasol a chymhwysol, gan adlewyrchu'ch cyflawniadau. Gadewch i ni wybod sut rydych chi'n defnyddio'r PDP trwy adael sylw ar ein tudalen Facebook

Cliciwch ar eich categori cofrestru i ddod o hyd i rai syniadau ar ddefnyddio'r PDP sydd wedi'u teilwra ar eich cyfer chi.

Cynnig cefnogaeth

Mae'r tîm datblygiad proffesiynol a chyllid yn hapus i ymweld â'ch sefydliad i gefnogi eich staff i ddefnyddio'r PDP ac rydym yn cynnig y cyfle i gyfrannu ymhellach at ei ddatblygiad. Os oes gennych ddiddordeb, cysylltwch â Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Rydym hefyd wedi lansio ein tudalen arbennig ar Facebook. Yma byddwn yn rhannu'r newyddion diweddaraf am y Pasbort gan gynnwys manylion am ddigwyddiadau a chyngor ar sut i gael y gorau allan o'r Pasbort.