Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Llyfrgell ymchwil
Llyfrgell ymchwil

Os yw ymarfer seiliedig ar dystiolaeth o ddiddordeb i chi, gallwch gael at EBSCO drwy eich PDP. Dyma gronfa ddata fwyaf y byd o ymchwil testun llawn ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol ac mae’n cwmpasu pob lefel addysg ac arbenigedd.

Gall cofrestreion gael at becyn Education Source a chasgliad eLyfrau addysg EBSCO. Mae’r ddau adnodd yn tyfu’n gyson ac yn cynnwys:

  • Bron i 2,000 o gyfnodolion testun llawn
  • Crynodebau ar gyfer dros 3,500 o gyfnodolion
  • Dros 530 o lyfrau testun llawn
  • Dros 2,500 o bapurau cynhadledd testun llawn, sy’n gysylltiedig ag addysg
  • Cyfeiriadau ar gyfer dros 6 miliwn o erthyglau, gan gynnwys adolygiadau o lyfrau

I gael at EBSCO yn eich PDP, cliciwch ar yr opsiwn ‘help ac adnoddau’ ar ddangosfwrdd eich PDP.
Mae cyfres o ganllawiau ar-lein ar gael i’ch cynorthwyo i ddechrau arni a defnyddio’ch cyfrif EBSCO.

Sut i ddefnyddio eich Llyfrgell Ymchwil