Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau
Digwyddiadau

Group photo of children smilingAros yn Iach: Strategaethau iechyd meddwl a lles ymarferol ar gyfer ymarferwyr addysg yng Nghymru

 8 Mehefin 2022, 16:00 – 17:00

Ymunwch â'n panel o arbenigwyr i drafod ffyrdd ymarferol o gefnogi eich iechyd meddwl a'ch lles. Gyda chynrychiolwyr iechyd, ysgolion, AB a gwaith ieuenctid, bydd llawer o gamau ymarferol i'w dysgu a'u defnyddio, fydd yn rhoi'r gallu i chi i fod yn bositif a chanolbwyntio ar weithredu.

Darllen mwy

Group photo of children smiling"Does neb mor glyfar â phawb": astudiaeth achos mewn cyfranogi a phartneriaeth

23 Mehefin 2022, 16:00 – 17:30

Ymunwch gyda ni i ddathlu Wythnos Gwaith Ieuenctid gyda digwyddiad arbennig i ddangos y cyfraniad amhrisiadwy mae gwaith ieuenctid yn ei wneud i bobl ifanc yn y sector addysg yn ei gyfanrwydd. Gyda Jim Sweeney (cyn Brif Weithredwr YouthLink Scotland) yn siaradwr gwadd, byddwn yn clywed am sut y mae e a'i gydweithwyr wedi defnyddio partneriaethau arloesol gydag ysgolion, colegau, chwaraeon, iechyd, tai, gofal cymdeithasol a chyfiawnder i ddefnyddio pŵer gwaith ieuenctid i gefnogi pob person ifanc. Byddwn hefyd yn clywed sut wnaeth pobl ifanc eu hunain siapio'r partneriaethau hyn.

Darllen mwy

Group photo of children smilingEich siwrnai i greu Cymru gwrth-hiliol sut i siarad gyda'ch staff a dysgwyr am hil

29 Mehefin 2022, 18:00 – 19:30

Ymunwch gyda ni am yr ail yn y gyfres o bedair gweminar gyda'r nos i roi llwyfan i rai o'r pynciau a godwyd yn ein digwyddiad llwyddiannus Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol fis Tachwedd 2021. Yn y sesiwn yma, byddwn yn cael clywed gan nifer o ysgolion ledled Cymru wrth iddynt rannu eu profiadau, gan gynnig syniadau i unrhyw un sy'n rhan o ddatblygu cwricwlwm, rhoi arfer wrth-hiliol ar waith a hyrwyddo amrywiaeth a chydraddoldeb o fewn eu sefydliadau.

Darllen mwy


Digwyddiadau blaenorol

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all