Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau
Digwyddiadau

Datblygu’r system addysg wedi’i harwain yn broffesiynol yng Nghymru: arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig

Mewn partneriaeth ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe

Ar 28 Ebrill 2021, rhoddodd arbenigwr mewn newid addysgol, Dr Carol Campbell, ddosbarth meistr rhyngweithiol mewn datblygu’r system addysg wedi'i harwain yn proffesiynol yng Nghymru.

Gan ganolbwyntio ar arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig, byddwn yn archwilio:

  • sut mae'r system addysg sydd wedi'i harwain yn broffesiynol yn edrych, a chymhlethdodau ei datblygu yn ystod pandemig;
  • effaith yr argyfwng ar fywydau proffesiynol addysgwyr hyd yn hyn, a blaenoriaethau i gael sylw;
  • ffyrdd o gefnogi datblygiad arweinyddiaeth, dysgu proffesiynol ac ymarfer i gefnogi canlyniadau gwell i ddysgwyr nawr ac yn y dyfodol; a
  • nodau allweddol ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd i ddod.

 

Lawrlwytho'r cyflwyniad PwyntPwer

 

Digwyddiadau blaenorol