Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau
Digwyddiadau

Siarad yn Broffesiynol 2021 gyda Pasi Sahlberg: Tyfu i Fyny yn Ddigidol

Dydd Mawrth 26 Ionawr 2021, 7pm

Nid yw plant fel yr oedden nhw o’r blaen, ac mae’r pandemig wedi amlygu hyn. Un arsylwad cyffredin yw pa mor gyflym mae plant yn dysgu i lywio trwy fyd y cyfryngau a thechnoleg er mwyn darganfod eu ffordd ymlaen. Mae plant hefyd wedi dysgu i fod yn fwy dibynnol ar eu dyfeisiau. Ond beth ydym yn ei wybod am sut mae hyn wedi eu newid? A sut mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar ddysgu?

Yn y digwyddiad ar-lein hwn, bydd arbenigwr addysg yr Athro Pasi Sahlberg yn tynnu ar ganfyddiadau cynnar ymchwil rhyngwladol i archwilio barn addysgwyr am blant, dysgu digidol, iechyd a dysgu. Bydd yn ein gwahodd i gael trafodaeth mwy goleuedig ynglŷn â sut y gallwn helpu pobl ifanc i fyw bywydau hapusach, mwy diogel a mwy cyfrifol gyda thechnolegau digidol.Pasi Sahlberg

Ac yntau’n addysgwr mawr ei wobrau o’r Ffindir, mae’r Athro Pasi Sahlberg yn athro ysgol, addysgwr athrawon, ymchwilwr ac ymgynghorydd polisi profiadol. Mae hefyd wedi astudio systemau addysg a chynghori arweinwyr addysg ledled y byd.

Mae’r digwyddiad hwn, a gynhelir ar y cyd ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe, yn gyfle dysgu gwerthfawr i holl ymarferwyr a rhanddeiliaid, ac yn enwedig y rheiny sydd â chyfrifoldeb penodol dros hyrwyddo iechyd a lles dysgwyr.

Yn ystod y digwyddiad hwn, sy’n rhy dda i’w golli, bydd cyfle i gyfranogwyr ofyn eu cwestiynau ar ôl y ddarlith mewn sesiwn holi ac ateb byw.

Sylwch: rydym yn disgwyl galw mawr am leoedd yn y digwyddiad hwn, felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Cofrestrwch am le am ddim

Digwyddiadau blaenorol