Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau
Digwyddiadau

Datblygu’r system addysg wedi’i harwain yn broffesiynol yng Nghymru: arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig

Mewn partneriaeth ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe

28 Ebrill 2021, 13:00 - 15:00 | Gweminar Zoom

Mae argyfwng Covid-19 yn cael effaith sylweddol ar addysgwyr a dysgwyr, a bydd angen ein sylw ar hyn yn y dyfodol agos a thu hwnt.

Mae diogelu lles dysgwyr wedi bod yn ganolbwynt trwy gydol yr argyfwng. Wrth gwrs, bydd eu dysgu, eu tegwch a'u lles yn parhau i fod yn flaenoriaethau. Ond os na roddwn yr un pwyslais ar gefnogi bywydau proffesiynol a lles addysgwyr, byddwn yn parhau i wynebu heriau.

Ymunwch â ni a'r arbenigwr mewn newid addysgol, yr Athro Carol Campbell, mewn dosbarth meistr rhyngweithiol am ddim mewn datblygu’r system addysg wedi'i harwain yn proffesiynol yng Nghymru.

Beth byddwn yn ei archwilio?

Gan ganolbwyntio ar arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig, byddwn yn archwilio:

  • sut mae'r system addysg sydd wedi'i harwain yn broffesiynol yn edrych, a chymhlethdodau ei datblygu yn ystod pandemig;
  • effaith yr argyfwng ar fywydau proffesiynol addysgwyr hyd yn hyn, a blaenoriaethau i gael sylw;
  • ffyrdd o gefnogi datblygiad arweinyddiaeth, dysgu proffesiynol ac ymarfer i gefnogi canlyniadau gwell i ddysgwyr nawr ac yn y dyfodol; a
  • nodau allweddol ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd i ddod.

Mae Carol Campbell yn Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Toronto Ontario. Ar hyn o bryd mae hi'n cefnogi Adolygiad Arweinyddiaeth Llywodraeth Cymru, sy'n canolbwyntio ar y gefnogaeth sydd ar gael i arweinwyr ysgolion, a'r gefnogaeth y bydd ei hangen arnyn nhw i'w galluogi i wireddu'r cwricwlwm newydd.

At bwy mae'r digwyddiad wedi anelu?

Mae'r digwyddiad hwn wedi'i anelu at arweinwyr ac uwch arweinwyr. Fodd bynnag, rydym yn croesawu'r rheini sydd â diddordeb brwd mewn arweinyddiaeth a newid addysgol.

Rydym yn diswyl galw mawr am leoedd yn y digwyddiad hwn, felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi cael eich siomi.

Mae'r digwyddiad hwn wedi gwerthu allan

 

Digwyddiadau blaenorol