Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau
Digwyddiadau

Group photo of children smilingMeithrin perthnasoedd, ymgysylltu a chyfranogi gyda rhieni/gwarcheidwaid: Glasbrint Parentkind ar gyfer gweithwyr addysg proffesiynol.

 Dydd Mawrth 8 Tachwedd 2022 - 16:00

Yr hydref hwn, rydym yn ymuno ag elusen genedlaethol Parentkind, i ddod â digwyddiad i chi gyda’r nod o feithrin perthnasoedd gyda rhieni/gwarcheidwaid a chynyddu cyfranogiad rhieni.

Bydd Kerry-Jane Packman, Cyfarwyddwr Gweithredol Rhaglenni, Aelodaeth a Gwasanaethau Elusennol Parentkind, yn arwain y sesiwn drwy gyflwyno’u Glasbrint newydd ar gyfer Ysgolion sy’n Gyfeillgar i Rieni, gyda sesiwn Holi ac Ateb i ddilyn.

Darllen mwy


Digwyddiadau blaenorol

  • Default
  • Title
  • Date
  • Random
load more hold SHIFT key to load all load all