Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau
Digwyddiadau

Symud o ymarfer di-hiliol i ymarfer gwrth-hiliol: hyrwyddo ecwiti hiliol mewn addysg


mewn cydweithrediad â BAMEed Network Wales

BAMEed Wales LOGO solid

25 Tachwedd 2021, 9:30am-12:30pm


Mae'n bleser gan CGA, mewn cydweithrediad â BAMEed Network Wales, eich gwahodd i ddigwyddiad ar-lein sy'n archwilio'r gwaith ysbrydoledig ac arloesol sy'n cael ei wneud ledled Cymru i:

  • integreiddio profiadau bywyd a chyfraniadau pobl Ddu, Asiaidd a Lleiafrifoedd Ethnig yn y cwricwlwm newydd
  • cefnogi addysgwyr i ddelio â materion yn ymwneud â hil
  • gweithio tuag at amrywio'r gweithlu addysg;
  • hyrwyddo newid diwylliannol cadarnhaol ac ymarfer gwrth-hiliol ar draws lleoliadau addysg.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys cyweirnod gan yr Athro Charlotte Williams, y mae ei gwaith wedi bod yn ganolog i wthio'r uchelgeisiau hyn ymlaen. Byddwn hefyd yn cynnal sgwrs hynod ddiddorol gyda Sathnam Sanghera, awdur y gwerthwr gorau The Boy with the Topknot.

Bydd y digwyddiad hwn, sy'n cael ei gyd-gadeirio gan Dr Susan Davis a Chantelle Haughton o BAMEed Network Wales, yn hysbysu datblygiad cyfres o sesiynau hwyrnos a gynhelir ar ddechrau 2022. Dyma gyfle cenedlaethol i addysgwyr a'r rhai sy'n gweithio mewn amgylchedd addysg o bob cefndir ddysgu am ffyrdd i hyrwyddo ecwiti hiliol a rhoi ymarfer cynhwysol a gwrth-hiliol ar waith yn eu lleoliadau.

Cadw'ch lle

 

Am unrhyw ymholiadau, mae croeso i chi Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

 

 

 

 

Datblygu’r system addysg wedi’i harwain yn broffesiynol yng Nghymru: arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig

Mewn partneriaeth ag Ysgol Addysg Prifysgol Abertawe

Ar 28 Ebrill 2021, rhoddodd arbenigwr mewn newid addysgol, Dr Carol Campbell, ddosbarth meistr rhyngweithiol mewn datblygu’r system addysg wedi'i harwain yn proffesiynol yng Nghymru.

Gan ganolbwyntio ar arwain gwelliant addysgol yn ystod a thu hwnt i'r pandemig, byddwn yn archwilio:

  • sut mae'r system addysg sydd wedi'i harwain yn broffesiynol yn edrych, a chymhlethdodau ei datblygu yn ystod pandemig;
  • effaith yr argyfwng ar fywydau proffesiynol addysgwyr hyd yn hyn, a blaenoriaethau i gael sylw;
  • ffyrdd o gefnogi datblygiad arweinyddiaeth, dysgu proffesiynol ac ymarfer i gefnogi canlyniadau gwell i ddysgwyr nawr ac yn y dyfodol; a
  • nodau allweddol ar gyfer y flwyddyn ysgol sydd i ddod.

 

Lawrlwytho'r cyflwyniad PwyntPwer

 

Digwyddiadau blaenorol