Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

plp banner
Digwyddiadau ac Ymgysylltu
Digwyddiadau ac Ymgysylltu

Rydym yn cyflwyno hyfforddiant a gweithdai ledled Cymru i’n holl grwpiau cofrestredig yn ogystal â rhanddeiliaid megis llywodraethwyr, sefydliadau hyfforddi a chonsortia addysg rhanbarthol.

Rhoddwn sylw i amrywiaeth o themâu sy’n gysylltiedig â’n gwaith, megis:

  • Cod Ymddygiad ac Ymarfer Proffesiynol CGA
  • defnyddio cyfryngau cymdeithasol yn gyfrifol
  • cyfrifoldebau a moeseg proffesiynol
  • Pasbort Dysgu Proffesiynol
  • gwneud y mwyaf o’ch offeryn ymchwil addysg am ddim (EBSCO)

Os hoffech i’n tîm ddod i gyflwyno sesiwn yn eich sefydliad neu ddigwyddiad, mae croeso i chi Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld..

Trefnwn hefyd gyfres o ddigwyddiadau poblogaidd, gan gynnwys ein darlith flynyddol. Mae siaradwyr gwadd blaenorol yn cynnwys yr Athro Graham Donaldson, yr Athro Andy Hargreaves, Pak Tee Ng a Iolo Williams. Mae’r digwyddiadau hyn yn cynnig cyfleoedd datblygiad proffesiynol a rhwydweithio gwych. 

Digwyddiadau blaenorol