Cyngor y Gweithlu Addysg

Ffôn: 029 2046 0099 | E-bost: gwybodaeth@cga.cymru | Twitter link@ewc_cga | yt icon mono dark YouTube

Cyngor y Gweithlu Addysg
9 fed Llawr, Eastgate House
35-43 Heol Casnewydd
Caerdydd
CF24 0AB

Ffôn 029 2046 0099
Ffacs 029 2047 5850 
Twitter @ewc_cga

Oriau agor y swyddfa a'r switsfwrdd

Dydd Llun - Dydd Iau 09:00 -17:00

Dydd Gwener 09:00-16:00

Cysylltiadau defnyddiol

Am ymholiadau dros y ffôn, defnyddiwch rif ffôn y switsfwrdd. Yna, cewch eich trosglwyddo i'r tîm priodol.

Ar gyfer ymholiadau e-bost, cyfeiriwch at y rhestr isod.

Adran

E-bost

Cyfathrebu a Chyfryngau

 

Ymholiadau gan y cyfryngau ar gyfer gwybodaeth, ymholiadau materion cyhoeddus, digwyddiadau, cyfryngau cymdeithasol, gwefan a fformatau cyhoeddi amgen

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Gwasanaethau Cwsmeriaid

 

Ceisiadau Rhyddid Gwybodaeth ac ymholiadau cyffredinol, cwynion ac adborth.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Priodoldeb i Ymarfer

 

Addasrwydd ac ymchwiliadau priodoldeb i ymarfer, apeliadau sefydlu a'r Cod ymddygiad proffesiynol ac ymarfer.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Gwasanaethau Cofrestru

 

Ceisiadau i gofrestru, newid enw, cyfeiriad, ffioedd cofrestru.

FyCGA

Ar gyfer cyflogwyr, y cyhoedd, a chofrestreion sy'n dymuno cyrchu'r Gofrestr ymarferwyr addysg.

Wedi cymhwyso y tu allan i Gymru

Ceisiadau i gofrestru

Athrawon dan hyfforddiant

Ymweliadau Prifysgol a thystysgrifau SAC

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Achredu Addysg Gychwynnol Athrawon (AGA)

 
Gwybodaeth am y gweithdrefnau achredu AGA newydd. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Sefydlu

 
Am gymorth wrth ddefnyddio'r proffil Sefydlu, mynediad i ffurflenni a chyllid. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Pasbort Dysgu Proffesiynol (PDP)

 
Gwybodaeth ynglŷn â'r PDP a chymorth. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld. 

Ystadegau ac Ymchwil

 

Data ar y gweithlu

Ystadegau a dadansoddi data ar y gweithlu o'r Gofrestr ymarferwyr addysg.

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Ymchwil a Pholisi

Ymchwil ymarferwyr, ymatebion i ymgynghoriadau, datblygiad polisi.

Bwrsari ymchwil

Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.

Aelodau'r Cyngor a chyfarfodydd

 
Gwybodaeth am ein haelodau, mynychu cyfarfodydd, cofnodion ac agendau. Mae'r cyfeiriad e-bost hwn wedi'i warchod rhag robotiaid sbam. Rhaid i chi alluogi JavaScript i'w weld.